Unge henvender sig fortsat til Headspace

En årsrapport viser, at der bl.a. er sket en stigning både i forhold til antallet af individuelle rådgivningsforløb og -samtaler fra 2022-2023.

Unge henvender sig fortsat til Headspace
Kalundborg Kommune har siden marts 2021 haft en samarbejdsaftale med Headspace, der er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til unge i alderen 12-25 år. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Den 12. juni var der møde i Børn- og Familieudvalget, hvor man bl.a. fik beretning fra Headspace vedr. deres årsrapport, der viser, at der er sket en stigning både i forhold til antallet af individuelle rådgivningsforløb og -samtaler fra 2022-2023. Det samme gør sig gældende for antallet af udgående aktiviteter samt antallet af unge, der har deltaget i aktiviteterne fra 2022-2023.

Årsrapporten fra Headspace 2023 viser, at Headspace Kalundborg både i 2022 og 2023 var i kontakt med den yngre målgruppe under 15 år, end det gør sig gældende på landsplan. Både på landsplan og i Kalundborg er der flere piger end drenge, der henvender sig. Der var en lille stigning i andelen af drenge, der henvendte sig i Headspace Kalundborg sammenlignet med året før fra 24 procent i 2022 til 32 procent i 2023.

Det fremgår, at der er sket en stigning både i forhold til antallet af individuelle rådgivningsforløb og -samtaler fra 2022-2023. Det samme gør sig gældende for antallet af udgående aktiviteter samt antallet af unge, der har deltaget i aktiviteterne fra 2022-2023.

I forhold til hvilke udfordringer, de unge henvender sig med i Headspace Kalundborg, er det fortsat relationer til familie og venner, der udgør den største andel, og denne er i stigning fra 2022 (39 procent) til 2023 (50 procent). Herefter kommer udfordringer for de unge med at håndtere hverdagen og bekymring/utryghed/angstrelaterede følelser. I 2023 fyldte udfordringer omkring identitet og selvværd for 10 procent af de unge i de personlige rådgivningssamtaler. Disse udfordringer var ikke blandt de mest hyppige året før.

Fokus på brobygning til foreningslivet i Kalundborg

På det årlige samarbejdsmøde mellem Headspace Kalundborg og Kalundborg Kommune i maj 2023 blev det aftalt, at der skulle fokus på brobygning til forenings- og fritidslivet, idet data viste, at der ikke var brobygget hertil i 2022. Data for 2023 viser, at det har betalt sig at have dette eksplicitte fokus, idet 11 procent af de unge blev brobygget hertil i 2023. På landsplan var der til sammenligning tale om 6 procent i 2023. Til gengæld kan der konstateres et fald i brobygningen til civilsamfundet fra 16 procent i 2022 til 11 procent i 2023 i Kalundborg. Til sammenligning blev der på landsplan brobygget til 27 procent af tilfældene i 2023.

Antal af rådgivningsforløb og -samtaler/aktiviteter i 2022-2023

  • Individuelle rådgivningsforløb 2022: 116
  • Individuelle rådgivningsforløb 2023: 164
  • Rådgivningssamtaler: 2022: 250
  • Rådgivningssamtaler 2023: 336
  • Udgående aktiviteter 2022: 144
  • Udgående aktiviteter 2023: 215
  • Unge i udgående aktiviteter 2022: 2.539
  • Unge i udgående aktiviteter 2023: 5.190

Headspace Kalundborg

Kalundborg Kommune har siden marts 2021 haft en samarbejdsaftale med Headspace, der er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til unge i alderen 12-25 år, der har brug for nogen at tale med. Headspace åbnede officielt sit lokale i Kalundborg Hallerne i august 2021. I en erkendelse af at Kalundborg Kommune geografisk er en stor kommune, har Headspace i 2023 etableret ugentlige fremskudte funktioner på FGU i Svebølle samt lokalt i Høng med bl.a. Høng Gymnasium. Headspace Kalundborg har eksempelvis siden september 2023 også været en del af elevtjenesten på Kalundborg Gymnasium og Allikelund Gymnasium. Desuden er Headspace Kalundborg med i en lokal netværksgruppe med fokus på unges trivsel og fx på, hvordan relevante aktører kan løfte i samlet flok og generelt adressere lokale tendenser.

Headspace Kalundborg kunne fortsat bruge flere frivillige til foreningen. Er man interesseret, eller har spørgsmål til det at være frivillig hos headspace, kan man kontakte dem via E-mail eller telefon.

Kilde: Headspace Kalundborg. Årlig afrapportering 2023.

Del