Ungarbejdere: Tillid under ansvar

Ungarbejderne kommer til bl.a. Meny, hvor de får deres første job, som de passer sideløbende med skolen. Men ligesom der er stor glæde ved at have unge mennesker ansat, er der også udfordringer.

Ungarbejdere: Tillid under ansvar
Fra venstre: Købmand Michael Skovgaard Rasmussen, Kathrine Thestrup, Katrine Green, Valdemar Green, Johan Hjuler Dueholm og købmand Peter Egebæk. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Hos Købmand Peter Egebæk og Michael Skovgaard Rasmussen i Meny Kalundborg har der været ansat mere end 500 ungarbejdere i de 7 år, de har haft forretningen. De to købmænd er glade for de unge mennesker, da de er en vigtig del af deres forretning. Men der er selvfølgelig også udfordringer ved at have mange unge ansat. 

De unge under 18 år, de såkaldte ungarbejdere, kommer til bl.a. Meny, hvor de får deres første job, som de passer sideløbende med skolen. For de to købmænd, Peter Egebæk og Michael Skovgaard Rasmussen, er det både en glæde og en udfordring at have mange ungarbejdere, som en del af deres hverdag. De ved, at der ofte er tale om unge, der har sit første arbejde og dermed er nye på arbejdsmarkedet. Med andre ord – er de klar over, at de er første holdeplads, inden uddannelsen, en praktikplads eller andet job tager over, og dermed fører de unge videre på livets vej. Men når man er første holdeplads for så mange unge mennesker, er der også udfordringer, dog overskygger glæden udfordringerne, ifølge de to købmænd.

”Det er typisk unge, der går i folkeskole, gymnasiet eller lignende ved siden af, at de gerne vil arbejde her hos os. De vil gerne spare lidt ekstra op, men i dag mangler de unge ikke penge og har en lidt anden tilgang til penge end, hvad vores generation nok havde. Jeg tror til gengæld, at fællesskabet, altså det sociale er af stor betydning for de unge. Ofte kender de nogle, der arbejder herude, og vil så også gerne selv herud,” fortæller Michael Skovgaard Rasmussen, og fortsætter: ”Da vi begyndte med at ansætte unge mennesker, var vi ikke gode nok til at gøre noget for dem også. Derfor har vi lavet om på det for omkring et halvt år siden, hvor vi besluttede at afholde flere arrangementer for de unge, hvor vi laver noget forskelligt sammen. De er jo også en del af vores succes i Meny. Vi har fx været på Kragerup Gods go high, været i biografen eller ude at spise, og det er kun de unge, afdelingslederne og Peter og jeg.”

Værdier er vigtige

Peter Egebæk fortæller, at når de ansætter unge, er det vigtigt for dem, ligesom med alle andre, at man får talt om værdierne hos de to købmænd: ”Vi har et Meny DNA kort, og her står de vigtige ting, som vi gerne vil have, at vores ansatte – og vi selv, skal huske på i forhold til, hvordan vi yder vores kunder den bedste service. Vi har nogle værdier, og dem snakker vi om, når man bliver ansat i Meny Kalundborg.”

Michael Skovgaard Rasmussen supplerer: ”Vi var simpelthen ikke gode nok tidligere, vi gav ikke de unge en grundig nok oplæring, og det har vi lært af. Derfor bruger vi nu meget mere krudt på dem end, hvad vi gjorde i begyndelsen.”

Begge købmænd er overbevist om, at det går godt for Meny, fordi de har sådan nogle gode ansatte. Ligesom de er sikre på, at det har stor betydning, at de begge er synlige i forretningen – for kunderne, men i høj grad også for de ansatte, herunder særligt ungarbejderne.

”Vi følger løbende op på, hvad vi forventer os af vores medarbejdere, herunder også de unge, og det gør vi bl.a. ved vores tilstedeværelse i forretningen,” fortæller Peter Egebæk, og bliver suppleret af Michael Skovgaard Rasmussen: ”Unge i dag vil gerne have ansvar, de stiller spørgsmålstegn til, hvorfor de skal gøre de forskellige ting, men til gengæld vil de meget gerne, når de kan se meningen med det, man beder dem om at gøre. De vil også gerne have feedback, hvis de fx har et ansvarsområde, og vil vide, om de har gjort det godt nok, og de er faktisk rigtig dygtige, hvis man tør lade dem tage ansvar for nogle ting. Det kan godt være svært, da vi skal sikre os, at de lærer noget, men samtidig skal vi også passe på, at vi ikke kræver for meget. Vi ved, at en kommende arbejdsgiver gerne vil have, at de kan noget - har lært noget. Vi vil gerne give noget godt videre, og det er ofte let, da unge i dag er meget videbegærlige. Men der er ingen tvivl om, at vi står med en stor og vigtig opgave, når de unge kommer til vores forretning og det er deres første job nogensinde. De skal have succes med det, de laver og et øget selvværd.”

Nogle gange ’klikker’ man bare ikke

Peter Egebæk fortæller, at nogle gange fungerer det ikke med en ungarbejder, og det må man så erkende.

”Nogle gange går tingene skævt. Nogle gange er det bare ikke et match eller det handler om modenhed. Men sådan er det alle vegne. Vi opgiver dog ikke så let, nogle gange kræver det bare lidt mere, og ofte giver det pote i sidste ende. Vi stiller store krav til vores ungarbejdere. Det ved vi godt. Vi gør det for vores skyld, men så sandelig også for deres skyld. Vi vil gerne have dygtige og pligtopfyldende medarbejdere, men vi skal da også sikre os, at de kommer styrket herfra, når de engang forlader os til fordel for et studie eller en læreplads et sted. Og ja, der bliver uddelt en skideballe her og der, men vi taler også om tingene efterfølgende,” fortæller han og fortsætter: ”Nogle forældre mener, at vi er for hårde ved deres børn, men vi gør det for at klæde dem på til arbejdsmarked. Vi er første møde med erhvervslivet, og det er anderledes at gå på arbejde end at gå i skole. Andre forældre igen synes, at deres barn har udviklet sig meget hos os. Men har vi et problem med forældrene, kan de fleste forstå, hvorfor vi gør, som vi gør, når vi snakker med dem.”

Hos Meny Kalundborg er der omkring 85 ansatte, der er under 18 år, og altså dermed er ungarbejdere. Flere er kommet til som ungarbejdere, og er blevet efter, at de fyldte 18 år.

”Det er godt og vel halvdelen af vores personale, der er under 18 år. De udgør altså en relativ stor del af vores bemanding, og derfor er vores succes også deres succes. De har en kæmpe andel i vores foretagende. Vi har stillet store krav, men de formår at indfri kravene, de er faktisk seje mange af dem, og derfor tør vi også give ansvar - fordi de er gode til at tage det ansvar,” fortæller Michael Skovgaard Rasmussen, og fortsætter: ”De tilhører en anden generation, og derfor er det vigtigt at gøre tingene anderledes, og derfor virker vi måske også lidt hårde nogle gange, fordi vi har en anden tilgang til tingene.”

De viser tillid, og man vokser med opgaven

Katrine Green er 18 år og arbejder i bageren samt kiosken i Meny. Hun har været ansat hos Peter Egebæk og Michael Skovgaard Rasmussen siden, at hun gik i 9. klasse, og er meget glad for sit job.

”Jeg kan godt lide, at jeg får ansvar for en opgave. Man får stillet en opgave, og den skal løses. Det lærer jeg klart noget af, og den tillid de viser, den vokser man med. Jeg kan helt sikkert bruge, hvad jeg har lært senere hen. Man lærer fx at kommunikere med mange forskellige slags mennesker ligesom, at man også må tage ansvar for at passe sit arbejde, da det ellers går ud over ens kollegaer,” fortæller hun, og forklarer videre, at hun også er meget glad for, at der er så mange unge på hendes arbejdsplads, hvoraf hun kender mange, da det sociale betyder meget.

Katrine Green går i dag i 3.G på Kalundborg Gymnasium, og hendes planer er, at blive i Meny efter gymnasiet for at tjene penge, inden hun skal ud at rejse. Valdemar Green på 15 år er lillebror til Katrine, og har været i Meny ca. halvandet år. Han arbejder ligeledes i bager og kiosk, og fortæller, at arbejdet som ungarbejder i Meny har givet ham et helt nyt syn på arbejdslivet.

”Jeg har nok glædet mig til at blive voksen, men man finder også ud af, at man har det godt, når man går i skole. Ikke forstået som, at jeg ikke har det godt på arbejde, men der er mange ting, man skal og som forventes af en. Men det er også godt, for man lærer meget af det. Det er fedt, at man selv skal tage initiativ, og at man får ansvar for noget. Derudover har jeg lært meget om at kommunikere med forskellige mennesker. Jeg har helt klart rykket mig socialt fra da jeg kom til i dag,” fortæller han.

Valdemar Green vil i øvrigt gerne være politibetjent og mener også, at jobbet som ungarbejder i Meny har lært ham meget, som han kan tage med sig videre: ”Jeg har lært at holde tonen professionel uanset, og holde en situation under kontrol, og det kan jeg helt sikker også bruge til noget under min uddannelse.”

Det er op til dig selv, om du vil svigte den tillid

Kathrine Thestrup på 19 år begyndte i bager og kiosk for fem år siden, da hun gik i 8. klasse. Nu går hun i 3.G på Kalundborg Gymnasium, og er stadig glad for sit job i Meny. I dag er hun på gulvet, som det hedder, og hun er ligeledes lukkeansvarlig.

”Alle benytter sig jo af ungarbejdere, men her er vi mange på job samtidig, og det er virkelig hyggeligt. Det er jo en lille by, mange kender hinanden, og her er der altså også et fællesskab, hvilket gør arbejdet lidt sjovere,” fortæller hun, og fortsætter: ”Jeg har nok altid hjulpet meget til hjemme, men det er alligevel noget andet på en arbejdsplads. Her er der også et niveau, man skal leve op til, og det kan jeg egentlig godt lide. Jeg har lært meget af mit job. Man lærer at arbejde, når det hele kan være lidt presset pga. travlhed ligesom, man får tildelt ansvar. Det vil jeg kunne bruge senere i livet, og helt klart på en kommende arbejdsplads. Jeg kan også godt lide at få tildelt et ansvar, da det viser, at de har tillid til en, og så er det jo op til dig selv, om du vil svigte den tillid.”

En skideballe - forståeligt nok

Johan Hjuler Dueholm er 15 år, og har arbejdet i Grøntafdelingen i Meny i ca. halvandet år. Han er glad for jobbet, og synes allerede, at han har lært meget som ungarbejder, som han kan tage med videre i livet.

”Jeg har helt klart lært at kommunikere med mange forskellige slags mennesker, og jeg er nok blevet mere udadvendt. Derudover giver de en et ansvar, og det er fedt, at der er nogle voksne, der tror på en. Tror på, at man kan tage det ansvar. Det har helt klart lært mig noget, jeg kan bruge videre hen. Nogle gange får man en skideballe, og man kan i situationen tænke: ”nå okay”. Men man forstår det jo godt, og lærer af det, og så begår man ikke den fejl igen,” fortæller han.

Del