Undervisning som på en ny og anderledes måde pirrer børn og unge

Undervisning som på en ny og anderledes måde pirrer børn og unge
Underviserne Jens Rasmussen, Astrid Meier og Lasse Hornbøll til BioTEK-Future workshop. Privatfoto

Undervisere fra grundskoler og ungdomsuddannelser skal sammen udvikle undervisningsforløb, som på en ny og anderledes måde pirrer børn og unges teknologiske og naturfaglige nysgerrighed samt tydeliggør koblingen mellem læring og uddannelses- og karrieremuligheder i Biotekbyen Kalundborg. 

BioTEK-Future er en vigtig brik på vejen mod at sætte STEM-fagene i fokus (science, technology, engineering og mathematics), og 40 undervisere fra lokale grundskoler og ungdomsuddannelser har nu gennemført første workshop ud af seks i projektforløbet.

Lokale undervisere bygger bro

Til første BioTEK-Future workshop var der fokus på engineering, som er den arbejdsmetode, eleverne skal anvende i undervisningsforløbene. Metoden er en systematisk tilgang til opgaveløsning, der skal afspejle måden, ingeniører arbejder på. Efter et inspirationsoplæg af Steen Mandsfelt Eriksen, uddannelsesleder på Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi på Professionshøjskolen Absalon, afprøvede underviserne selv engineering-metoden med en udfordring: Byg en bro.

”Brobygningsudfordringen var både en sjov og spændende oplevelse, men også udfordrende fordi den viste, hvor vi som undervisere skal være opmærksomme på, at eleverne kan tage ”genveje” i forhold til engineering-metoden. Det kan være fristende at springe til at bygge uden at gennemarbejde de enkelte processer i metoden, og derved tabe vigtige pointer og bedre idéer på gulvet. Det var derfor sundt og øjenåbnende at opleve undervisningen fra elevernes perspektiv. Øvelser som denne vil samtidig gøre undervisningen særlig konkret og håndgribelig for eleverne.” Carsten Steen Haakonsen, SRO-faglærer, Processkolen.

Et af BioTEK Future-projektets vigtigste mål er netop at bygge bro mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervslivet i Biotekbyen Kalundborg. Med udgangspunkt i konkrete samarbejdserfaringer som bl.a. brobygningsudfordringen, skal underviserne i et tæt samarbejde udvikle undervisningsforløb, som de derefter hver især afprøver i deres egne klasser. Og det er målet, at samarbejdet fortsætter, når undervisningsforløbene er fuldt udrullede.

”Vi tror på at projektet vil styrke samarbejdet på tværs og langs af STEM-uddannelseskæden i Kalundborg, og at BioTEK-Future projektet vil være med til at inspirere flere børn og unge til at interessere sig for teknologi og naturvidenskab.” Mette Christine Poulsen, projektleder for BioTEK-Future projektet, Knowledge Hub Zealand.

Til næste workshop skal underviserne ud i industrien, hvor de vil blive præsenteret for robotteknologi og fødevareproduktion i praksis.

 Om BioTEK-Future

I samarbejde med lokale virksomheder skal BioTEK Future-forløbet facilitere udviklingen af 16 undervisningsforløb inden for temaerne food science og robotteknologi til grundskolens 5.-6. klasse og til ungdomsuddannelserne. 40 undervisere og 600 elever skal indgå i projektet, som sker i samarbejde mellem Knowledge Hub Zealand, Kalundborg Kommune, EUC Nordvestsjælland og Absalon med økonomisk støtte fra Novo Nordisk Fonden. Projektet understøtter en strategisk indsats for at styrke samarbejdet og skabe synergier på langs og på tværs af STEM-uddannelseskæden i Kalundborg Kommune.

Del