Undersøg mulighed for en færge mellem Kalundborg og Århus

"som samfund har vi en interesse i, at få bundet landet sammen, og ruten kunne også bruges som en forløber for en eventuel Kattegatforbindelse."

Undersøg mulighed for en færge mellem Kalundborg og Århus
Folketingsmedlem Jacob Jensen (V), valgt i Kalundborgkredsen, mener man bør undersøge muligheden for en færge fra Kalundborg til Århus.

Af Jens Nielsen 

Det bør undersøges, om der kan etableres en hurtigfærge mellem Kalundborg og Århus, når Kalundborg-motorvejen står færdig i 2028, så der skabes en ny trafikkorridor mellem landsdelene. Forslaget kommer fra folketingsmedlem Jacob Jensen, Venstre. Kalundborg Havn hilser forslaget velkommen.

”Jeg forestiller mig, at det primært vil være for den tunge trafik, som skulle benytte denne rute, idet den mere lette trafik forsat skal gå via Sj. Odde, da det er vigtigt at opretholde denne færgeforbindelse. Der vil gå måske 25-30 år inden en evt. fast forbindelse over Kattegat kunne stå færdig. Så i den mellemliggende periode kunne man med Kalundborg-motorvejens færdiggørelse og en hurtigfærge få en ny stærk korridor,” fortæller Jacob Jensen, som er blevet opmærksom på muligheden efter at have snakket med flere Kalundborggensere i valgkampen, og Jacob Jensen fortsætter,

”Men visionen om, at skabe en landsdelskorridor primært for den tunge trafik til aflastning af Storebæltsbroen og Trekants-området er værd at undersøge yderligere, i takt med at færdiggørelsen af Kalundborg-motorvejen nærmer sig.”

Hos Kalundborg Havn er man meget åben for ideen

”Vores holdning har hele tiden været, at vi stiller gerne plads til en færgerute til Århus, om det er fra Ny Vesthavn eller fra den eksisterende færgehavn, hvis der er forretningsgrundlag for en sådan færgeforbindelse,” siger Bent Rasmussen, direktør for Kalundborg Havn.

Havnedirektøren tror dog ikke på, at det kan lade sig gøre med en hurtigrute grundet en hurtigfærgebekendtgørelse, som kun tillader lav fart gennem Kalundborg Fjord med netop hurtigfærger.

”Omkring en tungtrafik færge, det kigger vi på hvert halve år, hvordan det ser ud nu, der er ikke noget vi hellere vil, det er bare svært at få det til at blive til en forretning, men det har selvfølgelig hjulpet at dieselolien er steget i pris og, at der er chaufførmangel,” siger Bent Rasmussen, og fortsætter,

”Man kan godt få en fornuftig forretning hvis det er en almindelig fragtfærge til den tunge trafik, men en sådan færge må max have 12 passagerer med, og skal det være en færge til flere passagerer, så hænger det slet ikke sammen, men vi stiller os gerne til rådighed, der er ikke noget Kalundborg Havn hellere vil, end at få en færgeforbindelse mellem Kalundborg og Århus.”

Statsstøtte

”Økonomien skal selvfølgelig vurderes, og jeg kan jo ikke stå her og love en pose skattepenge, men som samfund har vi en interesse i, at få bundet landet sammen, og ruten kunne også bruges som en forløber for en eventuel Kattegatforbindelse, så det er en oplagt tanke man bør regne videre på, og måske kunne sådan en rute været støttet af staten i lighed med andre færgeruter, da den vil være med til at binde landet bedre sammen,” siger Jacob Jensen.

Jacob Jensen har tidligere udtalt, at skal der etableres en Kattegatforbindelse, så går han ind for en løsning fra Ny Vesthavn og ud gennem Kalundborg Fjord.

Del