Underskriftindsamling skal stoppe klapning og redde havbunden

Kommunalbestyrelsesmedlem har startet ny underskriftindsamling, som skal sætte en stopper for klapning i Kalundborg kommunes farvande.

Underskriftindsamling skal stoppe klapning og redde havbunden
Det finske firma Wasa Dredging stod tilbage i 2018 for uddybningen ved Ny Vesthavn med specialskibet Optimus og en kæmpe gravemaskine med en egenvægt på 360 tons og som graver hele 18 kubikmeter af gangen helt ned i 22 meters dybde. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Lasse Petersen

I budgettet for 2024 er der sat to millioner kroner af til oprensning af sejlrenden til Gisseløre lystbådehavn i Kalundborg. Kommunalbestyrelsesmedlem Jonas Henriksen fra Kalundborg-listen er dog bekymret for de negative konsekvenser for havmiljøet, hvis oprensningen skal foregå ved klapning, som denne typer opgaver oftest gør.

Klapning er i Danmark den foretrukne metode til at oprense og derefter dumpe opgravet sediment fra havbunden. Ved klapning bliver det opgravede havbundsmateriale placeret i en splitpram, som så bliver sejlet til det sted, man har valgt til dumpningen, hvor det bliver frigivet ved at åbne klapperne i bunden af splitprammen - deraf navnet klapning. Metoden er så hyppigt brugt, da det er den billigste til den slags arbejde.

Jens Kjerulf Petersen, der er professor ved DTU Aqua, har imidlertid forsket i klapning og konkluderet, at metoden udover at påvirke de bundlevende organismer negativt også medfører mange andre konsekvenser for havmiljøet. Det kan blandt andet være mindsket lysmængde ved bunden, øget iltforbrug ved omsætning af organisk materiale samt iltsvind i områder med stillestående vand.

For Jonas Henriksen er det netop denne forskning, der giver anledning til bekymring. Han peger som ekstra eksempel desuden på, at livet på havbunden i Aarhus Havn ti år efter klapning stadig ikke er det samme som før. Derfor har kommunalbestyrelsesmedlemmet startet en underskriftindsamling, som har til formål at sikre, at oprensningen af sejlrenden til Gisseløre ikke sker via klapning.

Derudover skal underskrifterne danne grobund for en politisk principbeslutning om, at der aldrig igen skal klappes slam eller sediment fra projekter i Kalundborg kommune, hverken i forbindelse med kommunens eget arbejde eller projekter, som kommunens samarbejdspartnere måtte stå bag.

Samtidig skal kommunen ifølge Jonas Henriksen arbejde aktivt for, at klappladsen i Jammerland Bugt sydvest for Asnæs, der indtil nu er blevet brugt til dumpning, nedlægges, samt at der ikke oprettes nye klappladser, som kan påvirke havmiljøet negativt i farvandene omkring Kalundborg kommune.

I skrivende stund har mere end 500 borgere sat deres signatur på Jonas Henriksens underskriftindsamling. Den kan findes på dette link: https://kalundborglisten.dk/blog/vi-skal-passe-paa-vores-havmiljoe/.

Del