Uenighed om løsningsforslag til Hestehavebakken

På Teknik- og Miljøudvalgets sidste møde diskuterede man bl.a., hvordan man bedst øger trafiksikkerheden på hestehavebakken. Men der var ikke enighed om, hvilken løsning man ville gå med.

Uenighed om løsningsforslag til Hestehavebakken
Der er udført en række trafiksikkerhedstiltag på Raklev Skillevej og Raklev Høje. Der er 500.000 kr. tilbage af budgettet til at investere i en trafiksikkerhedsløsning på Hestehavebakken. Foto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Teknik- og Miljøudvalgets sidste møde diskuterede man bl.a., hvordan man bedst øger trafiksikkerheden på hestehavebakken i forbindelse med den nye vej mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken. Men der var ikke enighed om, hvilken løsning man ville gå med.

Ved etableringen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken blev der afsat 3,5 mio. kr. til at øge trafiksikkerheden generelt og særligt for de bløde trafikanter i området. Der er udført en række trafiksikkerhedstiltag på Raklev Skillevej og Raklev Høje. Der er 500.000 kr. tilbage af budgettet til at investere i en trafiksikkerhedsløsning på Hestehavebakken. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2020 at anlægge en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af vejen. Udvalget skulle således tage stilling til forslag til den sidste trafiksikring og den dertilhørende finansiering.

Der var sat forskellige forslag op, og V og Kalundborg-listen anbefaler et løsningsforslag, som er mest i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning, og anbefaler at finansieringen indgår i budgetprocessen. Forslaget lyder på en dobbeltrettet cykelsti, der er to meter bred.

Frit Borgerligt Fællesskab anbefaler derimod fortov med flise 80 cm bred samt med udvidelse af en 2 minus 1 vej. F og O begærer sagen i Kommunalbestyrelsen, idet forslaget ikke er finansieret.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 blev det nemlig besluttet, at anlægge en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af vejen. Men der blev imidlertid ikke, i den forbindelse, anvist en finansiering, og det har ikke været muligt at finde en løsning på en dobbeltrettet cykelsti inden for den tilbageværende ramme på 500.000 kr.

Økonomien i projektet vil naturligvis afhænge af, hvilken løsningsmodel, man vælger at gå videre med. Sagen går nu videre til Kommunalbestyrelsen.

Del