Uenighed om, hvad der er trafiksikkerhed for bløde trafikanter

Lokalrådet blev dog skuffet over kommunens tilgang til cyklister og gåendes trafiksikkerhed i området. Men fra Kalundborg Kommune lyder det, at man netop har truffet beslutningen ud fra at passe mest muligt på de bløde trafikanter.

Uenighed om, hvad der er trafiksikkerhed for bløde trafikanter
Den 2. april afholdte Svebølle Lokalråd møde med repræsentanter fra Novo Nordisk samt Kalundborg Kommune.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Den 2. april afholdte Svebølle Lokalråd møde med repræsentanter fra Novo Nordisk samt Kalundborg Kommune i forbindelse med trafiksikkerhed i området ved tilkørslen til Novo Nordisk nye P-plads på Frederiksberg.

Lokalrådet blev dog skuffet over kommunens tilgang til cyklister og gåendes trafiksikkerhed i området. Men fra Kalundborg Kommune lyder det, at man netop har truffet beslutningen ud fra at passe mest muligt på de bløde trafikanter.

“Vi er skuffede over Kommunes noget kyniske indstilling til cyklister og gående, som går ud på at bløde trafikanter bedst passer på sig selv. Det er især skuffende, når det står over for, hvad vi opfatter som velvilje fra Novos side til at finde løsninger,” udtaler lokalrådet.

Svage trafikanter passer bedst på sig selv

Svebølle Lokalråd fortæller, at alle ønskes velkomne til Svebølle, og det gælder også de, der etablerer sig på Industriområdet, men det forudsætter at Kalundborg Kommune regulerer etableringen af fx Novo Nordisk parkeringsplads på en måde, der tager hensyn til de svage trafikanter.

“Normalt ville man i situationer, hvor der er tale om registreret farlig skolevej, gøre alt, hvad der er muligt for at skærme de bløde trafikanter, dvs. gående og cyklister. Her henviser kommunen til praksis med, at de svage trafikanter bedst passer på sig selv. Der laves en cykel- gangsti, som trækkes tilbage fra den befærdede Frederiksberg. Hermed er det ikke længere de svingede bilister, som skal passe på – det er i stedet cyklister og gående, der skal holde tilbage overfor den krydsende trafik,” fortæller Vibeke Riise Andersen fra Svebølle Lokalråd, og fortsætter: “På spørgsmålet om man kunne lave et fodgængerfelt, så der vil være lidt mere opmærksomhed på dette sted, blev der sagt nej - for så vil man få den opfattelse, at man har ret til at gå over, og trafikken skal jo glide. Vi andre mener, at det jo netop er formålet med et fodgængerfelt: Biler ”skal afpasse hastigheden således, at der ikke opstår fare eller ulempe for gående, som befinder sig i feltet eller er på vej ud i dette. Den kørende skal om nødvendigt standse for at lade de gående passere”

Mest mulig trafiksikkerhed for cyklister og gående

Lone Himmelstrup, chef for Vej, Ejendom og Affald ved Kalundborg Kommune, fortæller imidlertid, at der er en årsag til, hvorfor kommunen gør som de gør, hvad angår de bløde trafikanter i område – og det er ikke fordi man ikke vil tage hensyn – tværtimod. Man vil netop passe mest muligt på dem.

”I forbindelse med, at Novo etablerer en midlertidig parkeringsplads i Svebølle Erhvervspark, har kommunen stillet krav om, at der etableres en sikker løsning for de bløde trafikanter ved overgangen mellem Frederiksberg og Svebølle Erhvervspark. Den løsning, der bliver valgt, vil være den løsning, der giver mest mulig trafiksikkerhed for cyklister og gående i den konkrete krydsning,” fortæller Lone Himmelstrup.

Novo installerer lys ved cykelstikkrydsningen

Lokalrådet skriver endvidere, at Novo Nordisk virkede meget konstruktive på mødet, og gerne så, at der kom lys i området, så man bedre kunne orientere sig og vil overveje, om det i opstarten ved hjælp af trafikregulerings-folk kan sikres, at cyklisterne kommer godt igennem området.

“Lige nu er der tale om en ekstra trafikmængde, der omfatter 400 biler og 20 busser i tidsrummet kl. 06.00- 08.00 når folk møder ind, og tilsvarende, når de skal hjem igen kl. 15.00-17.00. Det vil sige at vejen bliver belastet med 800 biler og 80 busser mere om dagen i de viste tidsrum.

Michael Hallgren, der er produktionsdirektør på Novo Nordisk i Kalundborg fortæller, at de er bevidste om, at deres projekt påvirker omgivelserne, og at de hos Novo Nordisk sætter stor pris på den gode dialog med lokalrådet samt med Kalundborg Kommune.

“Vi er bevidste om, at et sådan projekt påvirker vores omgivelser, og vi sætter meget stor pris på den gode, gensidige og konstruktive dialog med Svebølle lokalråd og Kalundborg Kommune om, hvordan vi kan reducere denne påvirkning mest muligt. I forbindelse med etableringen af parkeringsområdet vil vi etablere en indrykket cykelsti ved indkørslen til parkeringsområdet. Dette sker efter aftale med Kalundborg Kommune og med henblik på at skabe en sikker overgang for cyklisterne, der skal krydse indkørslen. Desuden har vi besluttet at installere belysning til at oplyse cykelstikrydsningen ved indkørslen til parkeringspladsen, hvilket sker på baggrund af gode input fra lokalrådet,” siger han.

Del