Uenige om trafikale tilkørselsforhold til nyt feriecenter

Torsdag skulle Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til om planprocessen skal sættes i gang, men udvalget er langt fra enige.

Uenige om trafikale tilkørselsforhold til nyt feriecenter

Af Jens Nielsen

Der var langt fra enighed i Teknik- og Miljøudvalget da der skulle tages stilling til om kommunen skal igangsættes et nyt planforslag for Club Røs, et ferie- og fritidscenter på Røsnæs med op mod 120 ferieboliger. Det er især de trafikale tilkørselsforhold som splitter udvalget.

Projektudvikler Steen Bosebjerg har anmodet kommunen om at igangsætte en planproces, der giver mulighed for at etablere et ferie- og fritidscenter, Club Røs, på et areal på ca. 28,5 hektar umiddelbart øst for Ulstrup, nord for Dyrehøj Vingård.

Projektet vil bestå af 90 feriehuse og 30 ferielejligheder som skal udlejes i henhold til Sommerhusloven og som ved fuld belægning kan huse ca. 500 overnattende gæster.

Torsdag skulle Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til om planprocessen skal sættes i gang, men udvalget er langt fra enige.

Jakob Beck Jensen (V) og Martin Schwartzbach (DF) stemte for mens Tonny Voldby Pedersen, Frit Borgerligt Fællesskab og Jonas Ghiyati (SF) stemte imod. Jonas Henriksen fra Kalundborglisten tog forbehold.

”På vegne af Venstre kan jeg jo sige, at vi synes det er et udmærket projekt som ligger fint i forlængelse af den udvikling der er sket på Røsnæs de senere år derfor anbefaler vi at gå videre med projektet og så må vi se hvad høringssvarene siger til den tid. Samtidig foreslår udvalget, at der skal afholdes et borgermøde i den periode hvor borgerne kan komme med deres høringssvar,” fortæller Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Lokalplanens bestemmelser sikrer den bedst mulige løsning for infrastruktur og trafikale forhold både i forhold til trafiksikkerhed og støj, oplyser Kalundborg Kommune. Indkørsel med bil til Club Røs kommer til at foregå som overkørsel fra Ågerupvej. Denne løsning er valgt, da den mulige tilkørselsvej fra Røsnæsvej på baggrund af en trafikanalyse, ikke giver god nok sigtbarhed grunden det bakkede terræn.

Og lige netop de trafikale tilkørselsforhold fik Tonny Voldby Pedersen, Frit Borgerligt Fællesskab, til at stemme imod på udvalgsmødet.

Jeg mener det er et rigtigt godt projekt og jeg mener det vil være godt for Røsnæs, men jeg mener også, at det er en meget stor fejl hvis man ikke sørger for at få lavet en vej ud til Røsnæsvej så al trafikken ikke skal igennem Ulstrup og forbi skolen. Der må simpelthen kunne findes en løsning på, at få lavet en forbindelse fra Røsnæsvej og ind til ferieparken det vil give meget mere mening. Alene i byggeprocessen vil der køre rigtigt mange lastbiler i flere år forbi skolen og ud på Ågerupvej for at komme ind i området, der er så mange ting som siger, gør det nu lige rigtigt, det vil give så meget mere mening,” fortæller Tonny Voldby Pedersen.

Sagen skal nu behandles i henholdsvis økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen inden en eventuel planproces kan sættes i gang.

Del