Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi

Der var ikke rigtig interesse i Kalundborgs kommunalbestyrelse for at diskutere en ny Udviklingsstrategi. Forhåbentlig vil mange borgere deltage i debatten og det kommende borgermøde den 7. marts. I udkastet er der mange målsætninger og modsætninger. Vi ønsker flere borgere, men har ikke været gode nok til at få etableret tilstrækkeligt almennyttige boliger. Vi vil have motorveje, men også leve op til Folketingets beslutning om 70% CO2 reduktion, hvilket ikke hænger sammen.

Mere kunst- og kulturoplevelser og fokus på idræts- og fritidslivet, men ikke rigtig bidrage med flere midler til området?

Sundheden skal løftes, hvilket er godt. Region Sjællands sundhedsprofil 2021 fortæller om forringet sundhed. I 2013 var 82,1% tilfreds med livet, men 75,8% i 2021. Ensomhed ramte 7,4% i 2017, men 15,9% i 2021, svarende til 6.400 borgere. 

På 9% af kommunens arealer er der skov og vi vil have mere skov, der var også 9% skov i 2017, så her er der en opgave. Vand er liv og der skal være balance mellem benyttelse og beskyttelse. Hvordan kan kommunen så tillade at industrien får mulighed for at indvinde 2 mio. m3 mere vand fra Tissø?

Til slut nævnes det at nogen vil have en Kattegat-forbindelse. Det fortælles dog ikke om det er Asnæs eller Røsnæs der skal kløves og om Vestsjælland skal deles af en Højhastighedsbane. Godt med en dialog om Kattegat-forbindelsen. Forhåbentlig kan vi få frem i lyset, at statslige instanser og politiske kræfter arbejder i det skjulte på at etablere en Kattegat-forbindelse, hvilket er totalt useriøst i et demokrati.

Niels Erik Danielsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten.

Del