”Udviklingslisten”

”Udviklingslisten”

”Udviklingslisten”

Jeg hørte vores skoledirektør, Michael Gravesen, i radioens P4 til morgen på vej på arbejde. I Kalundborg er 8 ud af vores 16 folkeskoler på ”Udviklingslisten”. ”Demotiverende” var et ord han sagde flere gange. Og jeg er fuldstændig enig med ham. STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) – eller de politikere, der opfandt behovet for listen, der udpeger de 10% dårligst scorende folkeskoler - forestiller sig måske, at lærerne hver dag går ind i klassen og er ligeglade med, hvordan eleverne klarer sig. Og om de trives? Lederne spekulerer ikke lige sådan over, hvordan prøveresultaterne er? STUK tilbyder…webinarer.

Jeg tror, at lærerne og pædagogerne i Kalundborg føler sig til grin – i bedste fald. I værste fald hånet. Jeg tænker på alle de møder, som vi allerede holdt, før jeg blev frikøbt på fuld tid. Databaseret undervisning kunne de handle om. Samtaler om, hvordan vi kunne hæve gennemsnittet for afgangseleverne. Kunne det bedst betale sig at sætte mest ind i forhold til en mellemgruppe, som måske bedre end de allersvageste kunne hæves en karakter - ikke et børnesyn mange ville bryde sig om, tænker jeg – skole skulle da helst være så meget andet end et tal på den sidste dag. Så den samtale var heldigvis relativt kort. Men det faglige fokus er der hele tiden. Og hvad med trivslen – hvordan får vi eleverne til at møde op i det hele taget – og hvordan møder vi dem, der møder op, bedst, så de har lyst til at komme igen i morgen? Tro mig, alle folk i Kalundborgs skoler bruger al deres arbejdstid på at svare på de spørgsmål

Og alligevel kom vi så på Udviklingslisten. Bare navnet ”Udviklingsliste” – man kan høre snakken i styrelsen – hvordan siger vi på en pæn måde, at de gør det elendigt? Der er vist rum for forbedring tøhø…bumbum – udvikling – altid et positivt ord, - hvem vil ikke gerne udvikle sig?

Hvad er oddsene for, at Kalundborg altid vil være godt repræsenteret på ”udviklingslisten”? Ret gode, ikke? Sammen med Lolland fx Sjovt nok kommuner, hvor der bor mange uddannelsesfremmede familier. Hvor socioøkonomien ikke er noget at skrive hjem om. Og jojo – det bliver der skam reguleret for på sådan en liste. Jeg siger bestemt heller ikke, at vi skal bruge socioøkonomi som en undskyldning. Men vi ER altså i fuld gang. Vi har også hele tiden flere skoler under tilsyn. Vi VED det godt. Lederne bliver holdt op på deres resultater, – og de går hjem og holder rådslagning med deres lærere om bedre resultater. Heldigvis er det meget sjældent, at vi hører ledere citeret som denne: ”Dine elever havde et skidt resultat – vi må kigge på, hvad du gør forkert.”

Hvad nu, hvis STUK havde penge med? Så vi kunne sikre, at der var 2 voksne i alle klasser i alle timer? Hvad nu, hvis de skabte mulighed for, at lærerne ikke havde så højt et undervisningstimetal, - så der reelt blev tid til mere nærvær med eleverne og samarbejde med forældre og kolleger? Hvad nu hvis STUK tilbød mulighed for kompetenceudvikling i forhold til både specialpædagogik og fag? Hvad nu, hvis STUK havde penge med til opgradering af vores bygningsmasse, - så der ikke skal stå spande strategisk placeret, når det regner – eller så malingen på gangen i kælderen ikke bobler op og skaller af, hver gang den lappemales? Så ville deres liste måske faktisk også kunne levere en forandring.

Men STUK tilbyder altså … webinarer. Derfor er vi nødt til at sende appellen videre til vores kommunale politikere med en opfordring om at give skolerne bedre rammer og vilkår for at løfte en opgave, der er SÅ vigtig – og som helt indlysende kræver lidt ekstra her i Kalundborg. Og til Folketinget/regeringen: Hvad forestillede I jer, at vi kan bruge det til, at blive sat på endnu en liste? Grisen bliver heller ikke i 2023 tungere af at blive vejet endnu en gang. I er nødt til at sikre nogle midler, der kommer helt ud på almenskolerne.

Lone Varming, Kredsformand i Kalundborg Lærerkreds

Del