Udvalgsformand anbefaler ikke projekt om trafiksikkerhed

Udvalgsformanden vil ikke stemme for, at man fjerner alle parkeringspladser i byen, og dermed gør det mere besværligt for borgerne at benytte butikkerne.

Udvalgsformand anbefaler ikke projekt om trafiksikkerhed
Knap 80 borgere var mødt op i forbindelse med borgermødet i Gørlev tirsdag aften omhandlende kommunens forslag til trafiksikkerhedsprojekt.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune afholdt tirsdag aften borgermøde om trafiksikkerhedsprojektet på Algade i Gørlev, idet man ønskede et dialogmøde med borgere i Gørlev, inden den endelig beslutning tages.

Knap 80 borgere var mødt op i forbindelse med borgermødet i Gørlev tirsdag aften. Med et mål om at forbedre trygheden og sikkerheden for de bløde trafikanter er planen, at en række tiltag ifølge et løsningsforslag implementeres på strækningen fra Roevej til rundkørslen ved Kalundborgvej/Slibestenen i Gørlev. Men langt fra alle er positive over for administrationens projektforslag.

Formand for udvalg anbefaler ikke projektforslag

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V) bød velkommen, og han fortalte lidt om projektforslaget. Men han vil ikke stemme for, at man fjerner alle parkeringspladser i byen, og dermed gør det mere besværligt for borgerne at benytte butikkerne i Algade.

“Nu udtaler jeg mig på vegne af Venstre, og vi kommer ikke til at lave parkering- og standsning forbudt i Algade i Gørlev. Vi skal have parkeringspladser pga. butikkerne, der er der. Der er både supermarked, lægehus, apotek, bibliotek osv., og der skal selvfølgelig være mulighed for at parkere. Projektforslaget er noget, administrationen har lavet, men jeg kommer i hvert fald ikke til at anbefale det. Jeg ved, at også erhvervsforeningen er bekymret for projektet. Vi skal tage hensyn til bløde trafikanter men samtidig skal det være muligt at parkere og bruge de specialbutikker, der er I gaden. Det skal vi finde en løsning på. Gørlev har ikke brug for, at man gør det besværligt at bruge byen,” siger Jakob Beck Jensen.

Lokalråd kom med projektforslag med ni parkeringspladser

Gørlev og omegns Lokalråd kom med et andet projektforslag, som de håber, at kommunen vil kigge videre på.

“Vi håber da, at de vil kigge på det, og at vi fortsat kan være med på sidelinjen. Vores projektforslag har ni parkeringspladser i Algade, og det har vi afleveret til Teknisk Forvaltning, som de kan arbejde videre med,” fortæller Søren Juul Nerenst, og fortsætter: “Stemningen og dialogen var god, og det var i det hele taget et positivt møde. Vi, i Gørlev og omegns Lokalråd, vil gerne i en positiv disalog med kommunen, vi vil gerne sikre os, at det er de bløde trafikanter, som vi sikrer gennem Gørlev, men vi vil ikke ødelægge Algade med fuldstændig parkering forbudt i hele gaden,” siger Søren Juul Nerenst, formand for Gørlev og omegns Lokalråd

Helt konkret indeholder kommunens løsningsforslag følgende tiltag:

 • Hastighedsnedsættelse til 40 km/t
 • Fuldt optrukket midterlinje på hele strækningen
 • Fire vejbump
 • To hævede flader
 • Cykelbane langs hele strækningen med varierende bredder
 • Torontoanlæg ved fodgængerfeltet ved T-krydset Algade/Kirkevangen
 • Torontoanlæg ved fodgængerfeltet ved Gørlev Skole
 • Parkering forbudt langs hele strækningen
 • Flytning af en handicapparkeringsplads ved lægehuset 20 meter mod nord
 • Genmarkering af fodgængerfelter og hajtænder
 • Afmærkning af buslommer
 • Forbindelse af Gørlev Skole og Gørlev Hallen med en cykelbane
 • Rettelse af spærrefladeafmærkning ved rundkørslen, som er i strid med vejreglerne.

Ved at implementere de nævnte tiltag vil hele strækningen fra rundkørslen til Slagelsevej være forbundet med en cykelbane. Dette vil markant forbedre trygheden og sikkerheden for bløde trafikanter, mener administrationen i Kalundborg Kommune.

Del