Udvalg positiv overfor nyt supermarked

Projektet omfatter, at eksisterende boliger på fire ejendomme nedlægges og nedrives. Her har Salling Group fuldmagt fra de fire ejere.

Udvalg positiv overfor nyt supermarked

Af Jens Nielsen

Torsdag behandlede Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg en principansøgning fra Salling Group om etablering af en dagligvarebutik tæt på rundkørslen i Rørby. Udvalget er positive overfor idéen.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på deres sidste møde en ansøgning fra Salling Group, der ønsker at opføre et 1200 kvadratmeter stort Netto supermarked på hjørnet af Slagelse Landevej og Gl. Sorøvej i Rørby.

Projektet omfatter, at eksisterende boliger på fire ejendomme nedlægges og nedrives. Her har Salling Group fuldmagt fra de fire ejere.

”Vi anbefaler at projektet bliver sendt i idehøring, det er første step og det der sker nu er, at man kan komme med idéer og derfra tager udvalget stilling til om planlægningen skal fortsætte, så bliver der lavet et forslag til en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen og så kommer det også i høring, så der bliver rig lejlighed for, at man kan komme med først ideer og forslag og siden med høringssvar. Det er også udvalget som beslutter til den tid om det skal i høring, men det giver god mening med et nyt supermarked i Rørby, der er en positiv udvikling og der er lige blevet bygget 30 nye boliger og et nyt supermarked vil henvende sig til både dem i Rørby og Årby,” fortæller Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Butikken skal primært forsyne Rørby, men også Årby, Kærby, og Ugerløse og nærliggende landsbyer betragtes som lokalt opland står der i ansøgningen fra Salling Group.

Del