Udvalg enige om, at støtte nyt supermarkedsprojekt

Sagen har nu været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og her er der enighed om, at igangsætte et forslag til en ny lokalplan og kommuneplan.

Udvalg enige om, at støtte nyt supermarkedsprojekt

Af Jens Nielsen

Rema 1000 ønsker at etablere en ny dagligvarebutik i Høng, nærmere bestemt ved Høng Centret. Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på deres møde og her er der enighed om at støtte op om projektet. 

Rema 1000 ønsker at etablere en moderne dagligvareforretning ved Høng Centret i den bygning hvor der før var et Aldi supermarked.

Imidlertid har undersøgelser vist, at den eksisterende bygning ikke længere er tidssvarende hvad angår stand og størrelse, hvorfor man ønsker rive den eksisterende bygning ned og erstatte den med et nyt og moderne butiksanlæg.

Sagen har nu været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og her er der enighed om, at igangsætte et forslag til en ny lokalplan og kommuneplan.

”Alle i udvalget er enige om, at det er en rigtig god ide at sætte planlægningsarbejdet i gang nu og så kommer der et forslag til lokalplan og kommuneplan og så bliver det sendt i høring til den tid,” fortæller Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Det nye butiksbyggeri ønskes opført som en funktionel og moderne dagligvareforretning, med et bruttoareal på ca. 1.250 m2, i murede teglstensfacader, afstemt med nuancerne i det bestående centerbyggeri, og med et fladt tag,

I forbindelse med opførelse af butikken ønskes den bestående kundeparkeringsplads optimeret og udvidet, så der sikres tilstrækkelig kapacitet for kunder til den nye forretning, uden det vil indskrænke kapaciteten for det bestående center. I alt forventes, at der vil kunne etableres ca. 70 pladser i umiddelbar forbindelse med den nyopførte butik.

Trafikale forhold og ny vejadgang

Da den bestående vejadgang, til denne del af Høng Centret, har en kedelig karakter af bagindgang, og ikke synes synderligt attraktiv, ønskes mulighed for at etablere en ny og bedre vejadgang til ejendommen. I den henseende har der været en konstruktiv dialog mellem Kalundborg Kommunes Vejafdeling og trafikrådgivere fra Cowi.

Det har resulteret i enighed omkring en løsning, hvor det bestående busstoppested ombygges og forskydes, så der kan skabes en ny sikker vejadgang til ejendommen og centeret direkte fra Slagelsevej.

”Udvalget anbefalede også den udbygningsaftale, som går ud på, at det er Rema 1000 som betaler for de nye udkørselsforhold fra Høng Centret,” fortæller Jakob Beck Jensen.

Del