Udtalelse om den lokalpolitiske situation

Udtalelse om den lokalpolitiske situation

Læserbrev: Udtalelse om den lokalpolitiske situation fra Årsmødet i Enhedslisten i Kalundborg

Kalundborg er i rivende udvikling. Væksten giver også udfordringer på den anden side, blandt andet i form
af øget trafik, pres på naturen, forringelser og manglende forebyggelse på det sociale område. Prioriteringen af væksten har desværre ikke sat positive spor i bl.a. udviklingen af kvaliteten på folkeskoleområdet, hvilket er et problem i forhold til den generelle udvikling af kommunen.

Vi har fokus sammen med lokale borgere på Røsnæs imod to store byggeplaner Club Røs (med 90 feriehuse og 30 ferielejligheder og store bygninger/anlæg til idrætsaktiviteter plus p-pladser m.m.) og Klintegården (med et over 8.000 m2 stort hotel-resort plus tilhørende p-pladser m.m. på et fredet areal).

Disse planer passer dårligt ind i Røsnæs sårbare natur. Denne naturperle kan hurtigt miste sin glans, hvis
erhvervsinteresser får lov til at bestemme.

Borgmesteren holder jævnlige møder med ledelsen i Novo og drøfter blandt andet motorvej, togstationer,
højhastighedstog, Kattegatforbindelse, industriens behov for vand, jordkøb og kvaliteten af kommunens
folkeskoler bare for at nævne nogle emner. Der er ikke referater fra disse møder, så reelt ved vi ikke, hvad
der forhandles om. Denne uigennemsigtighed er udemokratisk og med til at skabe myter. Det må stoppes nu.

Det er muligt at forbedre folkeskolerne. Ved seneste budgetforlig, som Enhedslisten deltog i, blev der sikret
ekstra penge til skolerne. Det var positivt selvom 4,7 millioner kroner slet ikke er nok. Forældrenes
tilfredshed med kommunens skoler ligger i den ringeste fjerdedel ud fra en landsdækkende undersøgelse.

Ansvaret er hos politikerne og rammerne for skolerne er ikke gode nok. Der er fx råd til at etablere en god
skolebespisning med sund mad og ikke blot det der måtte være tilovers i fødevarebutikkerne.

Vi må også kunne gøre det bedre på kultur- og fritidsområdet. Vi kan ikke være stolte af, at vi er den
kommune, der bruger færrest penge på kultur og fritid. Vi har ikke den ønskede vækst i bosætning, her
spiller daginstitutioner, folkeskolen, naturen, kultur, den primære sundhedssektor og handicap-og ældrepleje en væsentlig rolle, når borgere overvejer om de vil bosætte sig i Kalundborg.

Klimaet er om noget i krise. Vi har voldsomt vejr og oversvømmelser flere steder grundet den globale
opvarmning. Den grønne omstilling er svaret. En måde kommunen vil kunne mindske sin CO2 udledning
på, vil fx være gennem el-færger til Nekselø og Sejerø, som står for ca. halvdelen af Kalundborg kommunes CO2 udledninger. Skovrejsning kan også hjælpe. Desværre kan dette primært ske gennem frivillige aftaler med lodsejere, som forhåbentlig forstår nødvendigheden af øget skovrejsning.

Mange borgere er usikre ved den grønne omstilling, det være sig opstilling af vindmøller, etablering af
solcelleparker eller CO2 fangst og lagring i undergrunden. Bekymring om den grønne omstilling kan vi ikke
undgå og vi forstår bekymringerne. Oversvømmelserne og de ekstremt varme somre er desværre en realitet som vi må handle på hurtigst muligt. Fremtidsteknologi må dog aldrig blive en sovepude, der bremser for løsninger vi ved virker her og nu.

Vi er et rigt samfund, vi har råd til at udvikle velfærden og mindske uligheden. Det skal vi gøre i respekt for
borgerne, naturen og klimaet. Vi har mange penge i kommunekassen blandt andet takket være Novo, men
Budgetloven forhindrer os i at iværksætte en øget forebyggende indsats.

Enhedslisten i Kalundborg vil arbejde stædigt for, at det er borgernes ve og vel, der bestemmer udviklingen i vores kommune. Det er et ufravigeligt krav til den erhvervsmæssige udvikling, hvis det skal være til gavn til alle parter.

Med venlig hilsen
Jan Broholm
Bestyrelsesmedlem i
Enhedslisten i Kalundborg

Del