Udledning af spildevand i Kærby Å er kritisabelt

”Det er indiskutabelt vores ansvar og derfor går vi øjeblikkeligt i gang med at udbedre skaderne, vi, som forsyning, har forårsaget,” siger direktør

Udledning af spildevand i Kærby Å er kritisabelt
I en periode har Kalundborg Forsyning utilsigtet udledt spildevand i Kærby Å. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En fejl i Kalundborg Forsynings tekniske data har ført til en udledning af spildevand i Kærby Å. Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning, kalder det for ”kritisabelt,” og lover straks at udbedre skaderne. Arbejdet begynder allerede tirsdag morgen d. 8. november.

I en periode har Kalundborg Forsyning utilsigtet udledt spildevand i Kærby Å på en strækning, der ligger langs Slagelsevej. Direktør i Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller kalder det for stærkt kritisabelt.

”Det er indiskutabelt vores ansvar og derfor går vi øjeblikkeligt i gang med at udbedre skaderne, vi, som forsyning, har forårsaget, siger han og fortsætter.

”Fejlen er opstået, fordi vores tekniske data har svigtet os. Vi har i en periode kørt med underdimensioneret rør og pumpe ved åen, og derfor har der været overløb. Vi renser åen op nu og begynder samtidig at tilpasse ledninger og pumpe, således det ikke sker igen.

Udledningen er ikke farligt for mennesker, men det er skadeligt for vandløbets biologi. Kalundborg Forsyning har taget omfattende analyser og kan konstatere, skaderne er alvorlige, men ikke uoprettelige.

Stort rensearbejde forude

Arbejdet med at oprense Kærby Å begynder allerede tirsdag d. 8. november og vil fortsætte ugen ud - kun afbrudt af nattetimerne. I perioden vil der i området fra Slagelsevej 102 til Asnæsvej 14 og et godt stykke syd fra Sydhavnsvej 15 være tung trafik. Arealet fra slusen og langs vandløbet op til Slagelsevej vil være afspærret for alle.

”Det er et stort rensearbejde, vi har foran os, siger Heidi Braae, der er kloakmester og projektleder hos Kalundborg Forsyning og har ansvaret for oprensningen.

”Vi opdæmmer en stor strækning på cirka en kvart kilometer af Kærby Å. Derefter pumper vi vandet væk, så vi kan oprense bunden for slam. Reelt kan man sammenligne det lidt med den samme øvelse, man foretager sig, når man renser bunden i en swimmingpool.

Heidi Braae fortæller desuden, det er enormt vigtigt at oprensningen sker nu, fordi efteråret ofte er præget af regntunge måneder.

”Vi kan simpelthen risikere at udskylle slammet fra åen til fjorden. Derfor er det vigtigt, vi arbejder hurtigt,” siger hun slutteligt.

Hvis alt går planmæssigt, vil arbejdet være afsluttet på under en uge og sker i et samarbejde mellem Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune.

Del