Uddannelsessted har brug for mere plads

Der opstilles 1.200 kvadratmeter pavilloner på Rynkevangen lige over for Processkolen

Uddannelsessted har brug for mere plads
Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard & Jens Nielsen

For tre år siden åbnede Campus Kalundborg dørene, men skolen er allerede nu ved at udvide for, at få plads til de mange elever. Nu opstilles der 1.200 kvadratmeter pavilloner.

Til at begynde med de maskinteknologi-studerende været i Helix Lab, der er nabo til campus, men det er ikke nok plads længere. Hos DTU og Københavns Universitet mangler man også plads til de nye uddannelser, og derfor er man nu gået sammen om at løse problemet.

“Vi er gået sammen med DTU og KU om at få opsat 1.200 kvadratmeter pavilloner på Rynkevangen lige over for Processkolen,” fortæller centerchef Conni Simonsen.

Klar til næste semester

Pavillonerne bliver opstillet i løbet af sommeren, så de er klar til et nyt semester for de mange studerende. Det bliver primært maskinteknologi- og bioteknologistuderende, der vil være i de nye lokaler. Samtidig vil kandidatstuderende fra DTU og KU ligeledes være a finde i de nye lokaler.

"Vi ser er stigende optag af studerende på vores bioteknologiuddannelse, så derfor er vi noget presset og derfor kan vi godt bruge noget mere plads. Samtidig får vi flere videreuddannelsesaktiviteter og det er også med til, at vi får brugt vores nuværende bygning rigtigt meget, men det er jo en positiv udfordring," fortæller Conni Simonsen.

Professionshøjskolen Absalons uddannelser hører under Campus i Kalundborg, og uddannelserne omfatter diplomingeniør i bioteknologi, diplomingeniør i maskinteknologi samt bioanalytikeruddannelsen. Ydermere udbydes der en række efteruddannelser på skolen.

Novo Nordisk betaler en stor del af udgifterne til opstillingen af de nye pavilloner, men derudover har Professionshøjskolen Absalon valgt at få opstillet en svejsecontainer ved siden af de nye pavilloner. Den skal fungere som et slags værksted, hvor de maskinteknologi-studerende kan løse nogle af opgaverne.

Arbejder på en mere permanent løsning

Pavillonsløsningen er dog kun en midlertidig løsning, idet der allerede nu arbejdes på en mere permanent løsning. Det er dog for tidligt i processen til at centerchefen kan sige mere om det lige nu.

Del