Uddannelsesinstitutioner klæder frivillige på

Uddannelsesinstitutioner klæder frivillige på Fra venstre: Lone, Gitte, Grethe og Nanna, der alle hjælper med lektiehjælp.

kontakt@tv-kalundborg.dk

En række af de frivillige foreninger og organisationer i Kalundborg Kommune arbejder med lektiehjælp til børn, unge og unge voksne. Nogle af disse er målrettet børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Denne gruppe kan have ekstra udfordringer.

Det være sig med eksempelvis at forstå, hvordan man indfrier kravene i de store skriftlige opgaver i folkeskolen såvel som på ungdomsuddannelsen, hvilke genrekendetegn, man skal være opmærksom på, og hvordan man generelt får indfriet de faglige mål. De frivilliges hjælp er helt afgørende for trivsel og læring hos disse børn og unge.

Med afsæt i det sidste kommunale integrationsudvalgsmøde, hvor udvalget bl.a. havde besøg af repræsentanter fra Kalundborg Flygtningenetværk, blev der fra de frivillige italesat et ønske om, at vide mere om de uddannelser, som er placeret i kommunen. Derfor tog Peter Abildgaard, rektor på Kalundborg Gymnasium, og Malene Grandjean, vicedirektør på EUC Nordvestsjælland, som begge er medlem af udvalget, initiativ til et åbent møde for interesserede:

”Vi indkaldte alle de andre uddannelsesinstitutioner til et kort fælles planlægningsmøde, og herefter blev de frivillige inviteret til halvanden time med introduktion til uddannelserne og til en snak om, hvordan vi i fællesskab kan understøtte de unge med særlig fokus på lektiehjælp,” fortæller Malene Grandjean.

Det er kun omkring en måned siden, at der blev afholdt integrationsudvalgsmøde, så uddannelsesinstitutionerne har handlet hurtigt. For Peter Abildgaard og Malene Grandjean var det afgørende, at de frivillige også fik en klar oplevelse af, at de altid er velkomne på institutionerne, hvad enten de ønsker en rundvisning, at opleve undervisning eller snakke med studievejledere, undervisere eller andre. De har også mulighed for at opleve lektiehjælp på uddannelsesinstitutionerne, så de oplever, hvordan dette gøres.

Hvorfor lektiehjælp?
Lektiehjælp bidrager til større glæde ved at gå i skole. Det har en del frivillige lektiehjælpe erfaret. Hver tirsdag og torsdag er det muligt at få gratis lektiehjælp i Kalundborg i SYMBs lokaler i stationsbygningen. Her sidder nogle venlige damer, som har prioriteret, at de gerne vil stille både tid og viden til rådighed for unge i Kalundborg. Alle er velkomne. Målgruppen er fra 0. klasse helt op til de videregående uddannelser.

Nanna har været lektiehjælper i et par år, og hun fortæller adspurgt om cafeens arbejde: ”Faktisk bliver nogle af de unge så skrappe, at de holder op med at komme i lektiecafeen. Dette skyldes, at de har fået et fagligt løft, så de kan selv. Heldigvis kommer nogle stadig hos os for hyggens skyld,” smiler Nanna, der er en del af Frivillighuset og Kalundborg Flygtningenetværk.

Onsdag eftermiddag, hvor lektiecafeen holder lukket, var lektiehjælperne selv på skolebænken for at blive klogere på alle de forskellige ungdomsuddannelser, som Kalundborg Kommune rummer. En af de erfaringer, som de har fået, er, at alle lærer forskelligt, og derfor er de meget opmærksomme på, i deres lektiehjælp, at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Og så er det også vigtigt, at det både er sjovt og med til at skabe endnu mere mod og lyst til mere læring. Således kan nederlag i skolen lige så langsomt vendes til skoleglæde.

En bred vifte af frivillige var samlet på Kalundborg Gymnasium
Ud over frivillige fra Kalundborg Flygtningehjælp deltog også nøglepersoner fra SYMB, Tryghed og Trivsel samt fra jobcenteret. Der var repræsentanter fra Høng Gymnasium og HF, FGU, VUC Nordvestsjælland, Processkolen, Kalundborg Gymnasium og HF samt Allikelund Gymnasium:

”Alle var enige om, at eftermiddagens arrangement på Kalundborg Gymnasium var starten på et tættere samarbejde mellem frivillige, kommune og alle os fra ungdomsuddannelserne. Et samarbejde, der med sikkerhed vil komme de unge til gode,” slår rektor fra Allikelund Gymnasium fast.

Del