Tværfagligt samarbejde skal styrke autismeindsats

Gennem de seneste år er et stigende antal børn, unge og voksne diagnosticeret med autismespektrum forstyrrelser.

Tværfagligt samarbejde skal styrke autismeindsats
For at styrke samarbejdet på tværs og finde veje til at øge viden og forbedre rådgivningen inden for autismeområdet afholder Kalundborg Kommune ”Temadag om Autisme” fredag den 6. maj i Kalundborg Hallerne.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Gennem de seneste år er et stigende antal børn, unge og voksne diagnosticeret med autismespektrum forstyrrelser. Det er en landsdækkende tendens, vi også oplever i Kalundborg Kommune, meddeler kommunen i en pressemeddelelse torsdag morgen.

I forbindelse med rådgivning, hjælp, støtte og behandling i deres liv kommer denne gruppe ofte i kontakt med kommunen.

”I de enkelte fagcentre og enheder kan medarbejderne stå med oplevelsen af at mangle viden om, hvordan vi som kommune bedst muligt kan understøtte disse borgere og hvilke indsatser der allerede findes,” fortæller Voksenspecial- og Psykiatrichef i Kalundborg Kommune, Lars Aarøe Hansen.

For at styrke samarbejdet på tværs og finde veje til at øge viden og forbedre rådgivningen inden for autismeområdet afholder Kalundborg Kommune ”Temadag om Autisme” fredag den 6. maj i Kalundborg Hallerne.

”Der har siden 2018/2019 været nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe mellem Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Børn og Familie, Job Centret, Distrikt psykiatrien og Voksen Special Enheden, som har sammensat programmet for i dag. Med denne temadag, sættes der spot på, hvordan vi som kommune bedst muligt kan understøtte borgerne ved at sætte fokus på nogle af de tilbud, vi har som kommune og region,” understreger Lars Aarøe Hansen.

Håbet er, at dagen kan være med til at øge nysgerrigheden på forskellig praksis, tilgange, metoder og koblingspunkter, så det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde for borgerens bedste bliver styrket endnu mere, skriver Kalundborg Kommune.

Politisk er der deltagelse fra Socialudvalget, Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Del