Tusinder af mennesker fandt vejen til Kalundborgs top

Tusinder af mennesker fandt vejen til Kalundborgs top

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Møllebakken har gennem årene budt på et væld af oplevelser. Amtsudstillingen i 1898 samlede 50.000 besøgende.

De kom til fods, med hest og vogn eller skib, og de kom rejsende med særtog.

Målet var Amtsudstillingen i 1898 på Møllebakken.

Udstillingen samlede ca. 50.000 mennesker i løbet af de 12 dage, den varede.

Kaj Buch Jensen har på forlaget Almuebøger udgivet bogen Amtsudstillingen 1898. Den er rigt illustreret med billeder af Christian Reinau, fotografen der havde eneret på at fotografere på Amtsudstillingen, og bogens forfatter skriver i bogens indledning ”uden Reinau, ingen bog.”

Det var Kalundborg Håndværkerforening, der tog initiativ til Amtsudstillingen, der koncentrerede sig om håndværk, landbrug og industri. Til udstillingen blev der opført et imponerende bygningsværk, ja faktisk en hel lille by af træ.

I de rammer kunne gæsterne opleve, hvad amtet kunne præstere inden for landbrug, håndværk og industri, og der var en broget blanding af landbrugsredskaber, silkeskjorter, flæsk, blomster og likør.

Den store udstillingsbygning blev fjernet, da udstillingen var slut.

Pavillon med maurisk tårn

Da møllerne forsvandt, har der gennem årene været mange magneter som teater, revyer og dyrskuer på Møllebakken, der tiltrak mennesker fra nær og fjern.

Efter at Ulstrups mølle var brændt i 1891, blev der dannet et pavillonselskab, der overtog grunden, hvor møllen havde stået. Her blev Møllebakkepavillonen bygget i 1892, og den blev et meget populært udflugtsmål. Også den indgik i amtsudstillingen.

Fra Illustreret Tidende stammer en meget rosende omtale af pavillonen, ”der indeholder en rummelig fest- og dansesal med balkoner for musik og for tilskuere, dame- og klubværelser m.m. Rundt om bygningen imod syd, vest og øst løber en rummelig overbebygget veranda med god plads for siddende gæster og med en smuk udsigt over det kuperede terræn med Lerchenborg og Kalundborg fjord. Perlen ved det hele anlæg er imidlertid det mauriske tårn, der hæver sig 180 fod over havets overflade, og hvorfra der er en af de videste udsigter over Sjælland.”

Flinke og gemytlige folk

At den smukke udsigt fra Møllebakken også blev kendt uden for bygrænsen vidner et citat fra Illustreret Tidende 1917 om Kalundborg: ”Kalundborgerne er i øvrigt flinke og gemytlige folk, som sætter stor pris på deres anlæg Møllebakken. Fra dette højtliggende punkt finder deres lokalpatriotisme rig næring i udsigten over et af de skønneste og mest karakterfulde danske landskaber.”

I 1922 var der filmoptagelser på Møllebakken og blandt hovedkræfterne i filmen var den populære skuespiller Ib Schønberg, kaldet hele Danmarks ”Ibbermand”. Han var også med i sommerrevyerne på Møllebakken, og det fortælles, at han hver morgen gik ned på stationen og købte postkort med de sidste nye revytekster, så han kunne opdatere forestillingen.

Det lille hus

I 1924 blev Kalundborg Turistforening dannet, og allerede i september samme år besluttede den nystiftede forenings bestyrelse at holde en rundskuefest i juni 1925. Som besluttet så gjort, og i festen deltog blandt andre byens håndværkere i et optog gennem byen. På murernes og tømrernes vogn, der blev trukket gennem byen af heste, tronede et lille  hus, der viste håndværkernes formåen. Efter rundskuefesten blev huset genbrugt på Møllebakken og brugt som materialeskur, og der står det stadig, den dag i dag, ved cirkuspladsen.

1930’erne var festspillenes tid, for eksempel i 1935, da dette års rundskuefest havde et imponerende Danehof-optog som højdepunkt. 350 udklædte deltagere var med, heraf var de 80 til hest. Tilskuertallet anslås til 20.000. Det skriver Palle Bruun Olsen i sin bog om Kalundborg Turistforenings 90 års jubilæum i 2014.

Danehof-optoget blev instrueret af skuespiller og sceneinstruktør Miskow Makwarth, der i løbet af de følgende 12 år instruerede yderligere fire festspil for turistforeningen.

Møllebakkepavillonen brændte den 28. juni 1931. Det tog kun en halv time, så var det knastørre træ, som pavillonen bestod af, futtet af.

Tårn med udsigt

Et tårn med udsigt er der stadig på Møllebakken, nemlig vandtårnet fra 1933. Der er dog kun åbent en gang om året, nemlig på Vandets Dag den 22. marts.

På Henry Frederiksens foto fra 1956 ses en lille gruppe mennesker, der nyder udsigten fra vandtårnets platform.

Da den store, imponerende Møllebakkepavillon var brændt, blev der bygget en ny med restaurant.

Familien Wøhlk har ejet Møllebakkepavillonen i tre generationer, og i 1960’erne blev pavillonen indrettet til diskotek med navne som Up-Stairs og Mill Hill. Bygningen, der rummede diskoteket, brændte i 2006, og ruinerne blev først fjernet i 2014.

Del