Turbo på dansk og matematik

Eksamensperioden står for døren, men for nogle 9.klasse elever i Kalundborg Kommune er eksamenerne en særlig stor mundfuld.

Turbo på dansk og matematik
25 udvalgte elever har været en del af UngKalundborgs Turbo-Læring, hvor de i løbet af efteråret og foråret har fået intensiv undervisning i dansk og matematik.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Eksamensperioden står for døren, men for nogle 9.klasse elever i Kalundborg Kommune er eksamenerne en særlig stor mundfuld. Derfor har 25 udvalgte elever været en del af UngKalundborgs Turbo-Læring, hvor de i løbet af efteråret og foråret har fået intensiv undervisning i dansk og matematik.

Rundt om i landet begynder 9.klasse eleverne så småt at forberede sig på den kommende eksamensperiode, der markerer afslutningen på 10 års skolegang. Men for nogle elever kræver Folkeskolens Afgangsprøver mere end som så. Derfor tilbyder Ungdomsskolen i Kalundborg Kommune et intensivt forløb i dansk og matematik, hvor de elever, der har sværest ved fagene kan få støtte og vejledning i fagenes metoder. I alt har 25 elever fra kommunens folkeskoler hen over efteråret og foråret været samlet på Ungdomsskolen til tre uger fokuseret undervisning, hvor der blandt andet blev øvet regnemetoder og novelleanalyser.

Fagligt indhold er ikke det eneste

Men forløbet fokuserer ikke kun på fagenes faglige indhold, for det er vigtigt også at indtænke motion, aktiviteter og det sociale mellem eleverne, forklarer afdelingsleder på Ungdomsskolen og projektleder for Turbo-Læring Tahir Bakhtiary.

”Vi har et stort fokus på fællesskab og tryghed, for når vi slapper af og ikke skal tænke over, hvordan vi ser ud, og hvad vi siger, så lærer vi bedst og er mest åbne for ny læring”. Derfor går en del af timerne i Turbo-Læring med at arbejde med elevernes selvværd og troen på sig selv. Nogle af de elever, der kommer her, kan have haft det svært i sociale sammenhænge i skolen, og derfor er det vigtigt, at vi ser dem i øjnene og lytter til dem. Vi skal sørge for, at eleverne kommer til at tro på sig selv igen,” fortæller projektlederen.

Bara Hassan Shaheen går i 9.c på Rynkevangskolen og er en af de 25 elever, der har været med i Turbo-Læring. Forløbet har gjort hende fagligt stærkere, men det har også rykket hende som person, fortæller hun.

”Jeg kan mærke, at jeg er blevet bedre til matematik, og så er jeg også blevet mere åben som person. Aktiviteterne har været sjove, og vi laver tit noget sammen i timerne. Vi blev også rystet sammen på vores introtur, hvor vi har lært hinanden at kende, og vi har fået et rigtig godt sammenhold. Det sociale her betyder rigtig, rigtig meget.”

Selv om undervisningen koncentrerer sig om dansk og matematik, som det også er tilfældet på elevernes egne skoler, er der alligevel forskel på undervisningen, fortæller André Leon van den Meersche, der til dagligt går i 9.y på Svebølle Skole.

”Det er lige som almindelig undervisning, men med fokus på dansk og matematik. Vi har både gruppearbejde og individuelt arbejde, men lærerne kommer meget mere ned til én, og får én i gang. De holder mere øje på en god måde. Og så er der heller ikke så meget larm i klassen.”

Fokus på elevernes karaktertræk

En anden forskel på undervisningen i Turbo-Læring er også forløbet store fokus på arbejdet med elevernes karaktertræk, forklarer Tahir Bakhtiary:

”Selv om dansk og matematik selvfølgelig fylder meget, har vi også fokus på de unges karaktertræk så som tålmodighed, taknemmelighed, at gøre ting sammen og ikke mindst at gøre sit bedste. Disse karaktertræk og egenskaber er faktisk en form for fag, de bliver undervist i – præcis lige som læsning og skrivning. Og det gør, at eleverne bliver mere modige, mere glade og tør mere, hvilket i sidste ende kan forbedre deres indsats i skolen.”

Efter de tre ugers intensiv Turbo-Læring i efteråret og en opfølgningsdag i foråret, er eleverne nu bedre rustet til at klare sig gennem de forestående eksaminer. Det synes André van den Meersche i hvert fald:

”Vi får også lidt mere at vide om eksaminerne, og det giver lidt mere ro i maven at vide, hvad der skal ske, og hvad man må og ikke må.”

Del