TrygFonden bidrager til tryghed i Region Sjælland

De nye donationer er uddelt efter TrygFondens overordnede mål, og skal bidrage til at styrke trygheden i det sjællandske.

TrygFonden bidrager til tryghed i Region Sjælland
Alle, der ønsker at skabe mere tryghed i Danmark, kan ansøge TrygFonden om midler fx til et førstehjælpskursus. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Alle, der ønsker at skabe mere tryghed i Danmark, kan ansøge TrygFonden om midler til nye tryghedsskabende projekter og aktiviteter. Det er der mange i Region Sjælland, der har benyttet sig af.

TrygFondens regionale råd i regionen har i årets første halvår uddelt i alt 3.511.137 kr. De nye donationer er uddelt efter TrygFondens overordnede mål, og skal bidrage til at styrke trygheden i det sjællandske.

Tryghed i hverdagen

At folk træder til og hjælper hinanden, når der er behov for det, er vigtigt for, at skabe tryghed. Som led i arbejdet for, at flere bliver i stand til at hjælpe sig selv og andre, har det regionale råd i Region Sjælland valgt at donere midler til bl.a. Svebølle Hallen i Kalundborg, ”Udendørs hjertestarterskab” og Andelsboligforeningen Klosterbakken i Kalundborg, ”Førstehjælpskursus”.

Næste frist for ansøgning om midler hos TrygFondens regionale råd i Region Sjælland er den 1. september 2022. Læs mere om, hvad man kan få støtte på  www.tryghed.dk  

TrygFondens regionale råd i Region Sjælland

TrygFondens regionale råd i Region Sjælland består af ti demokratisk valgte kandidater. Sammen med repræsentanterne fra de øvrige fire regioner udgør de TryghedsGruppens øverste myndighed, og har bl.a. indflydelse på de midler, som TrygFonden hvert år uddeler til landsdækkende og regionale projekter. Med i rådet for Region Sjælland er:

  • Cathrine Riegels Gudbergsen, Næstved, formand
  • Johanne Rask, Roskilde, næstformand
  • Anya Eskildsen, Greve
  • Heino Knudsen, Lolland
  • Jørn Rise Andersen, Faxe
  • Mads Schamaitat Nielsen, Holbæk
  • Mona Gregersen, Faxe
  • Niels Nordgaard, Holbæk
  • Pernille Bjerre Nielsen, Roskilde
  • Poul Buur, Slagelse

Del