Vil beskytte bløde trafikanter med fartnedsættelse og cykelbane

Trafikprojekt i Gørlev skal gøre det mere sikkert at færdes på cykel og til fods i byen.

Vil beskytte bløde trafikanter med fartnedsættelse og cykelbane
Forslaget vil blive behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets næste møde, der afholdes 6. november. Illustration: Kalundborg Kommune

Af Lasse Petersen

Der er blevet udarbejdet et løsningsforslag til trafiksikkerhedsindsatsen på Algade i Gørlev. Med et mål om at forbedre trygheden og sikkerheden for de bløde trafikanter skal en række tiltag ifølge forslaget implementeres på strækningen fra Roevej til rundkørslen ved Kalundborgvej/Slibestenen.

Helt konkret indeholder løsningsforslaget følgende tiltag:

 • Hastighedsnedsættelse til 40 km/t
 • Fuldt optrukket midterlinje på hele strækningen
 • Fire vejbump
 • To hævede flader
 • Cykelbane langs hele strækningen med varierende bredder
 • Torontoanlæg ved fodgængerfeltet ved T-krydset Algade/Kirkevangen
 • Torontoanlæg ved fodgængerfeltet ved Gørlev Skole
 • Parkering forbudt langs hele strækningen
 • Flytning af en handicapparkeringsplads ved lægehuset 20 meter mod nord
 • Genmarkering af fodgængerfelter og hajtænder
 • Afmærkning af buslommer
 • Forbindelse af Gørlev Skole og Gørlev Hallen med en cykelbane
 • Rettelse af spærrefladeafmærkning ved rundkørslen, som er i strid med vejreglerne.

Hele strækningen fra rundkørslen til Slagelsevej vil altså blive forbundet med en cykelbane, såfremt forslaget godkendes.

Anlægsudgifterne for projektet forventes at lande på 1,9 mio. kr. Det holder sig dermed inden for den samlede tildelte bevillingsramme på 3 mio. kr., som Teknik- og Miljøudvalget i 2022 besluttede at anvende til i alt tre projekter, heriblandt projektet på Algade. Gørlev og omegns Lokalråd har desuden tilkendegivet, at de er positive over for projektet.

Forslaget vil nu blive behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets næste møde, der afholdes 6. november.

Del