Trænings- og Rehabiliteringscenter bliver moderniseret

Kalundborg Kommune vil sørge for, at der vil være minimale gener for borgerne i forbindelse med arbejdet.

Trænings- og Rehabiliteringscenter bliver moderniseret
Foto: Colourbox.

kontakt@tv-kalundborg.dk

I perioden frem mod februar 2025 bliver Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng sat grundigt i stand. Arbejdet bliver udført i etaper, og det betyder at der i perioden frem mod februar vil være perioder, hvor der vil være lidt færre pladser til rådighed.

Men Kalundborg Kommune vil sørge for, at der vil være minimale gener for borgerne i forbindelse med arbejdet. Det skriver Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse mandag.

Ældre og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune har bevilliget penge til en renovering af Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng. Centret vil i løbet af det næste trekvart år blandt andet få ny gulvbelægning, væggene bliver malet sammen med træværket og der bliver bedre belysning af gangarealer og træværk.

”Vi glæder os over, at vi kan få Trænings- og Rehabiliteringscentret til at fremstå endnu mere lyst og indbydende. Der bliver desuden skabt en sammenhæng med den renoverede spisestue og de nybyggede træningslokaler, så det hele fremstår mere ens og samlet,” forklarer direktør i Kalundborg Kommune, Søren Ole Sørensen.

Lidt færre pladser i Perioden

Renoveringen betyder at der vil være 8 – 10 færre midlertidige pladser end normalt, og det kan få den konsekvens, at nogle borgere i perioden ikke kan få et midlertidigt døgnophold.

”Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for, at den nødvendige renovering af centret kommer til at være så lidt indgribende, som muligt for borgerne. Og det er sikkert, at der ikke er nogen, der har et presserende behov for at modtage den nødvendige støtte fra Kalundborg Kommune, som ikke kommer til at modtage den,” påpeger Søren Ole Sørensen.

Borgere, der bliver nødt til at være i eget hjem på grund af renoveringen, vil modtage den nødvendige træning og pleje der.

Del