”Tørre tal”

”Tørre tal”

Læserbrev: ”Tørre tal”

Det bliver svært for folkeskolerne i Kalundborg Kommune at levere varen, hvis politikerne i forbindelse med budget 2022 beslutter at ”tilbageføre” inklusionsmidler for 11 mio. kr. fra disse til specialskolerne på grund af flere visiterede elever til de specialiserede tilbud.

Det kan man orientere sig om i Vives Eco-nøgletal for regnskab 2020 på Kalundborg Kommunes egen hjemmeside, hvor der sammenlignes med andre kommuner, Sjælland og hele landet:

Konto 3.22.01: Udgift pr. elev 6-16-årig i almen/folkeskolen i Kalundborg: 46.503 kr. (Sjælland: 48.750 kr. og hele landet: 50.758 kr.).

Hvordan kommer vi så op på ”indeks 109”, ”110” eller ”111”?

Det gør vi på en lang række andre konti som fx:

Konto 3.22.02: Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen pr. 6-16-årig i Kalundborg: 3.510 kr. (Sjælland: 1.369 kr. og hele landet: 839 kr.)

Konto 3.22.08: Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder pr. 6-16-årig i Kalundborg: 10.437 kr. (Sjælland: 9639kr. og hele landet: 7694 kr.)

Konto 3.22.10: Bidrag til statslige og private skoler pr. 6-16-årig i Kalundborg: 9652 kr. (Sjælland: 8001 kr. og hele landet:  6809 kr.)

Konto 3.2218: Idrætsfaciliteter for børn og unge 6-16-årig i Kalundborg: 4916 kr. (Sjælland: 1296 kr. og hele landet 915 kr.)

Konklusion:

Med begrænsede midler til rådighed skal der prioriteres, men at tage penge fra almen/folkeskolen vil næppe løfte elevernes faglige niveau og trivsel.

Vh. Kalundborg Lærerkreds

Del