Tørke: Brug drikkevandet fornuftigt

Dansk Vand- og Spildevandsforenings medlemmer appellerer til omtanke ved brugen af vand

Tørke: Brug drikkevandet fornuftigt
På grund af den historiske tørke opfordres kunderne til ikke at bruge vand til badebassiner og havevanding.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Dansk Vand- og Spildevandsforenings (DANVAs) medlemmer appellerer til omtanke ved brugen af vand. På grund af den historiske tørke opfordres kunderne til ikke at bruge vand til badebassiner og havevanding. Der er drikkevand nok til alle, når blot man viser omtanke og efterlever eventuelle restriktioner fra vandværkerne. Det skriver DANVA i en pressemeddelelse torsdag.

DMI meddeler, at Danmark er ramt af tørke. Den betyder, at vandværkernes pumper arbejder på højtryk for at følge med det merforbrug af vand, som kunderne efterspørger. Men der er grænser for, hvor meget vandværkerne kan pumpe op, hvorfor danskerne skal bruge vand med omtanke.

”Der er vand nok til alle, hvis man efterlever de restriktioner, som vandværkerne melder ud. Der er ingen grund til at vande græsset. Selvom det er vissent, så bliver det grønt igen, når vi en gang får regn. Og der er heller ingen grund til at fylde havebassinet op med vand. For der skal være vand nok til dem, der har brug for det til f.eks. deres dyrehold,” siger fagleder for drikkevand i DANVA, Dorte Skræm.

Der er udstedt restriktioner nogle steder

Nogle vandværker har udstedt restriktion, hvor de appellerer til at holde igen med vandingen.

”Reelt set er der masser af vand i jorden. Men der er grænser for, hvor meget vandværker kan og må indvinde. Det skyldes både, at deres pumper og anlæg er begrænset af en vis kapacitet, der passer til mængden af kunder, samtidig med at der skal tages hensyn til grundvandsressourcen. Hvis vandværker pumper for meget vand op, kan vandstanden i søer og vandløb falde og dermed skade det økologiske system,” forklarer Dorte Skræm.

Nogle af de helt store havebassiner kan indeholde så store mængder vand, at det svarer til halvdelen af det gennemsnitlige årlige vandforbrug for en enkelt dansker. Skal blomsterne vandes, anbefaler DANVA, at man bruger en vandkande, og at vandingen ikke foregår om dagen, når fordampningen er størst.

Kunder til de forskellige vandværk kan gå ind på deres lokale vandværks hjemmeside og se, om der er indført restriktioner på vandet.

Fakta:

  • Lad være med at vande din græsplæne. Den kan sagtens klare sig uden
  • Saml (hvis muligt) regnvand fra taget i en regnvandstønde – så kan du bruge det til at vande med, i stedet for at bruge drikkevand til blomsterne. Læg et låg på regnvandstønden, så vandet ikke fordamper.
  • Brug en vandkande når du vander dine blomsterbede og blomsterkrukker – vandslangen er en vandsluger, som bruger 12 liter vand pr. minut
  • Lad være med at vande om dagen, hvor det meste vand fordamper, før det når planterødderne.
  • Store soppebassiner og pools bruger rigtig meget vand. Vandballoner, vandpistoler og et badekar til de mindste er gode erstatninger. Eller tag til sø, strand og friluftsbad i stedet.

(Klide: HOFOR)

Del