To ’Få det Fikset’ forslag godkendt

De to forslag blev godkendt, af kommunalbestyrelsen onsdag.

To ’Få det Fikset’ forslag godkendt Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til ’Få det Fikset’ initiativer. To initiativer i Føllenslev lokalområde har fået økonomisk opbakning.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til ’Få det Fikset’ initiativer. På kommunalbestyrelsesmødet onsdag blev forelagt to initiativer i Føllenslev lokalområde - forskønnelse af lokalområdet og borde og bænke ved fællesområder - med henblik på beslutning om økonomisk opbakning til forslaget.

Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer med over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. De to forslag i Føllenslev lokalområde blev godkendt, af kommunalbestyrelsen onsdag, med en samlet rammebevilling på 70.640 kr., under forudsætning af, at alle myndighedstilladelser indhentes inden, at projekterne realiseres.

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – ’Få det Fikset’ -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Overordnet skal puljerne anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag, eller som skal ændres/udvides. Uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum, og der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Ligesom det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Føllenslevområdet holdt borgermøde den 9. november 2021, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Føllenslev har valgt at prioritere, blev præsenteret for de fremmødte borgere. De er nu blevet godkendt at kommunalbestyrelsen onsdag.

Følgende projekter blev godkendt på mødet:

Forskønnelse af lokalområdet, hvilket indeholder: Oprensning og flytning af mindesten fra et mindre 'trekantsareal' i Føllenslev (hvor Egemarkevej møder Kirkemosevej) til et areal ved Føllenslev Kirke. Oprensning af mindesten ved Gimle og rydning af området omkring stenen, samt tilplantning med blomsterløg ved byskiltene og på arealet, hvor den ene mindesten flyttes fra, samt forplejning til de frivillige på arbejdsdagen.

Borde og bænke ved fællesområder samt aktivitetsområde ved Firhøjhallen. Projektet med borde og bænke ved Firhøjhallen består af bord/bænkesæt ved fodboldbanerne og bænke på det grønne område ved Gimle. Idéen er, at borde og bænke ved fodboldbanerne kan bruges af fodboldklubbens spillere og tilskuere, og herudover til generel anvendelse af både Firhøjskolen og borgere i i lokalområdet. På fodboldbanerne ved Gimle spiller flere af FSI-fodboldhold i vinterhalvåret, da banerne har lys. Herudover bruges området lokalt af hundeluftere, familier og børn, da det er byens grønne område.

Føllenslev lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes ’Få det Fikset’ projekter er 250.000 kr. De samlede omkostninger til de to projekter er estimeret til 70.640 kr.

Del