Tjek for rotter

Foråret er over os, og mange er begyndt at gå i haven. I den forbindelse er det også en god ide at tjekke for tegn på rotter og sikre sin ejendom mod rotter.

Tjek for rotter
Man skal huske at tjekke sin ejendom for rotter og melde til kommunen, hvis man har mistanke om, at der er rotter på ejendommen. Foto: Colourbox

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Det er så småt ved at være tid til at gå i haven, og i den forbindelse melder Kalundborg Kommune ud, at det er en god ide at tjekke for tegn på rotter og sikre sin ejendom mod rotter.

Der er flere tegn, der er typiske tegn, hvis man har rotter på sin ejendom udendørs:

 • Huller i græsplænen og blomsterbedet uden opgravet jord.
 • Huller omkring og i nærheden af kloakdæksler og riste.
 • Huller omkring husets fundament eller sokkel.
 • Nedsunkne fliser på terrassen eller asfalten i indkørslen.
 • Pludselig opståede grusbunker i skure/carporte/legehuse eller andre udhuse.
 • Samlet forråd eller gnavet hul i poser med græsfrø, frugt, nødder, fuglefrø eller lignende.

Ser man nogle af ovenstående tegn skal man straks anmelde det via Kalundborg Kommunes hjemmeside www.kalundborg.dk/rotter En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse og er gratis.

For at sikre sin ejendom mod rotter, kan man selv gøre en del. Man kan fx sikre mod rotter ved at følge disse 8 råd:

 • Efterlad ikke spiseligt affald tilgængeligt.
 • Undgå rod på ejendommen.
 • Undgå tæt beplantning, brændestabler, materialer og andet op ad husmure/bygninger.
 • Hønsegårde, kaninbure mv. skal være rottesikre i højden og i dybden.
 • Fodring af fugle og vilde katte i haven bør kun være i begrænset omfang.
 • Tjek at ydermure, døre, vinduer, sokler, ventilationsriste i sokler og tage er intakte og tætte.
 • Kloak og afløb skal være tætte.
 • Hold døre og vinduer til udhuse og garager lukkede.

Det er ingen skam at have rotter. Det er kun en skam ikke at gøre noget ved det. Derudover skal man huske, at man har pligt til at anmelde rotter og tegn på rotter.

Del