Tilstrømning af studerende fortsætter i Kalundborg

"Absalon har sammen med Region Sjælland, Kalundborg Kommune og virksomhederne i området vist, at man kan lykkes med, at etablere uddannelser et nyt sted..."

Tilstrømning af studerende fortsætter i Kalundborg
Diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi opretholder sidste års rekordstore antal ansøgere, mens diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi mere end fordobler antallet af ansøgere.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Sidste år åbnede Absalon et nyt campus i Kalundborg, og i februar 2022 åbnede det nye Helix Lab lige ved siden af Absalons campus. Diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi opretholder sidste års rekordstore antal ansøgere, mens diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi mere end fordobler antallet af ansøgere.

“I en situation hvor ansøgertallet til Absalons uddannelser samlet set er faldet med 17 pct., er det utroligt flot og meget glædeligt, at der er stadig flere ansøgere til ingeniøruddannelserne i Kalundborg. Absalon har sammen med Region Sjælland, Kalundborg Kommune og virksomhederne i området vist, at man kan lykkes med, at etablere uddannelser et nyt sted, trække studerende til og sikre dygtige medarbejdere til virksomhederne efterfølgende. Det er til stor gavn for udviklingen i lokalområdet, i Region Sjælland og i Danmark som helhed,” siger rektor for Absalon, Camilla Wang.

Nye uddannelser klarer sig godt

For første gang er det muligt, at læse til jordemoder og radiograf på Absalon. De to nye uddannelser er kommet rigtig godt fra start, og har begge tiltrukket et stort antal ansøgere til de første hold. Særligt jordemoderuddannelsen i Slagelse, der har fået hele 155 ansøgere på 1. prioritet til i alt 36 pladser.

“Jordemoderuddannelsen er en meget populær uddannelse på landsplan, hvor der er rigtig mange ansøgere om forholdsvis få pladser. Sådan er det også gået her på Absalon, og det er vi meget glade for. Der er stor mangel på jordemødre i regionen, men det kan vi forhåbentlig være med til at rette op på nu,” siger Camilla Wang.

Den anden nye uddannelse, radiografuddannelsen i Næstved, er ligeledes kommet rigtig godt fra start med 37 ansøger. Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator (SAK), der åbnede sidste år, har ligeledes fået et flot antal ansøgere. 112 har ønsket at starte på den forholdsvis nye uddannelse, som før var kendt som lægesekretæruddannelsen.

Den 28. juli får alle, der har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, svar på, om de er optaget. Herefter er det muligt at søge optagelse på uddannelser med ledige pladser, som blandt andet vil fremgå af Absalons hjemmeside.

Del