Tilskud til mere friluftsliv

Blandt de støttede projekter er der to i Kalundborg Kommune.

Tilskud til mere friluftsliv Foto: Friluftsrådet

Af Jens Nielsen

Friluftsrådet har uddelt 19,2 mio. kr. til projekter, der skal skabe bedre muligheder for friluftsliv. I Region Sjælland har 20 lokale friluftsprojekter fået 1,7 mio. kr. i tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Blandt de støttede projekter er der to i Kalundborg Kommune.

Under coronakrisen er danskernes interesse for at komme ud i naturen steget markant. En rundspørge af KANTAR Gallup fra marts 2021 viste blandt andet, at 40 procent af befolkningen har opholdt sig mere i naturen under coronakrisen i forhold til før krisen. Den interesse håber Friluftsrådet, at den seneste uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv kan være med til at imødekomme, skriver Friluftsrådet i en pressemeddelelse.

Der er uddelt 11,5 mio. kr. under de tre overskrifter: Flere ud i naturen, Sammen i naturen og Fordybelse i naturen. Her er der givet tilskud til lokale initiativer rundt omkring i landet, for eksempel flere shelterpladser og stier til friluftsliv.

"Vi oplever stor efterspørgsel på muligheder for at overnatte i det fri og flere stier til friluftsliv. Især under coronakrisen er der rigtig mange, der har fået øjnene op for de helt særlige oplevelser, man kan få ude i naturen - og det endda uden mundbind. Det er dejligt, at vi med Udlodningsmidler til Friluftsliv kan imødekomme den stigende interesse, men der er stadig et stort behov for flere friluftsfaciliteter og stier derude," siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

I Region Sjælland har 20 lokale friluftsprojekter fået 1,7 mio. kr. i tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Blandt de støttede projekter er der to i Kalundborg Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdeling har fået 105.000 kr. til etablering af en hævet træsti, en såkaldt boardwalk, gennem beskyttet eng og mose langs søbredden på Gørlev Sø. Projektet skal gøre det muligt at gå hele vejen rundt om søen, også i de våde vintermåneder. Stien som der er søgt støtte til, er 121 meter lang.

Der er også et tilskud på 100.000 kr. til foreningen Havnsø Havnebad, som vil ombygge to tidligere ensilagesiloer til sheltere i to niveauer. Faciliteterne er beliggende på Istidsruten.

Målgruppen er vandrere, cykelturister, skoleklasser, familier m.fl. Tilskuddet skal bruges til etablering af sheltere samt el og vand i servicebygning.

Del