Tillykke til Ørsted.

Læserbrev:

Tillykke til Ørsted

Tillykke til Ørsted med Asnæsværket, som nu leverer el, varme og procesdamp helt uden brug af kul. Asnæsværket er et flis forbrændingsanlæg, og det er positivt at kullene droppes. Asnæsværkets brændsel er i kommunens CO2 regnskab betegnet som værende CO2-neutral. Det er desværre ikke rigtigt. Hvis træet ikke blev fældet og lavet til flis, ville det have været et kulstoflager – et CO2 lager.

Klimarådet har fremhævet, at træbaseret biomasse fra skovene spiller en vigtig rolle som kulstoflager, som det har taget lang tid at bygge op. Men Ørsted kan jo selvfølge kompensere den megen forbrug af flis ved at plante ny skov. Kalundborg kommune har skov på ca. 9 % af kommunens samlede areal. Vi har et måltal om at nå et skovareal på 20 %. Hvis vi skal have mere skov, så kræver det at flere lodsejere frivilligt ønsker at etablere skov. Her kan Ørsted hjælpe.

Enhedslisten Kalundborg; 

Niels Erik Danielsen, Jette Reeh og Morten Lindhardt

Del