Tillykke til Martin Damm.

Læserbrev:

Tillykke til Martin Damm

Martin Damm har ved sidste kommunalbestyrelsesmøde igen vist sine store evner for velfungerende politisk rænkespil. Han har nu uden problemer besluttet at han vil gennemføre en skattelettelse i Kalundborg kommune. I bedste Martin stil, endnu en ”smart” løsning. Ingen kvaler andre betaler. Den fattighjælp, han selv har været med til at forhandle hjem via KL, kan jo bekvemt benyttes i hans igangværende valgkamp til skattelettelser. Moralske skrupler??? Næææ, det er ”smart”

Martin kunne igen trække sig grinende tilbage fra mødet i kommunalbestyrelsen og nyde sin magtfuldkommenhed. Skatteyderne betalte hans flertal via ”købe-mandater” i form af fede ben til Stemmekvæget i R og DF. For slet ikke at tale om de valgte venstrefolk, der ganske uden selvstændige meninger ikke kunne være i deres egen krop af bare stolthed, ved at være trofast nikkedukke for Martin Damm.

Nu kunne Martin Damm så, endnu en gang, få et flertal til at hoppe på hans slidte limpind. Godt sovset ind i sukker i form af småanlæg fik han fremsat og godkendt ønsket om en skattelettelse. Godt træk Martin, stadig i storform. Tak til Gentofte og andre donor-kommuner. Det vil garanteret glæde dem at vi nu slipper billigere i skat i Kalundborg kommune.

Der var da også fortjent ros fra stort set alle talere ved sagens behandling i kommunalbestyrelsen. De fleste i oppositionen huskede dog at udtrykke en snert af skepsis før de stemte for Martins rævekage. Ole Glahn luffede som vanligt op til talerstolen, ganske som han, efter min mening, er betalt for, lirede sin støttetale af og luntede tilbage til sin plads igen for at afvente Martins næste afstemning. De eneste, der tilsyneladende , der tilsyneladende mente at det var forkert at benytte vores fattighjælp til skattelettelser var Løsgænger Gert Larsen, der stemte imod Og Thomas Malthesen Hjorth fra SF, der helt undlod at stemme.

Det er mig fuldstændig bekendt at jeg som selvudråbt politisk kommentator, har misforstået det hele ”du kan jo nok forstå at….”. Ja det er nok rigtigt alt det I siger men dette er nu engang min opfattelse, om end jeg naturligvis er ganske ene i hele kommunen om at mene ovenstående.

Allan Orris, Granlyvej 15, Eskebjerg

Del