Tid til tryghed og leg i Kalundborgsdaginstitutioner.

Læserbrev:

Tid til tryghed og leg i Kalundborgsdaginstitutioner

Et godt liv starter med et godt børneliv. Derfor skal vi have gode vuggestuer og børnehaver, hvor børnene trives og udvikler sig med støtte fra dygtige og nærværende medarbejdere. 

I Socialdemokratiet arbejder vi målrettet på at styrke dagtilbuddene. I december indgik vi en historisk aftale, der skal løfte kvaliteten i landets vuggestuer og børnehaver.

Aftalen betyder blandt andet, at alle kommuner skal have minimumsnormeringer i 2024, og i årene frem til da, styrker vi normeringerne. Det betyder, at Kalundborg Kommune allerede i år modtager 5,366 mio. kr. Pengene fordeles efter antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Det svarer til ca. 16 fuldtidsstillinger i Kalundborg Kommune.

Desuden styrker vi tilsynet på dagtilbudsområdet, og der etableres en ny opkvalificeringspulje, så flere medarbejdere i daginstitutioner kan tage en uddannelse til pædagog og pædagogisk assistent. Det skulle gerne, på sigt, rette op på manglen på uddannet personale.

Foruden pengene fra finanslovsaftalerne, ønsker Socialdemokratiet i Kalundborg fortsat at investere i daginstitutionerne. 16 fuldtidsstillinger er en start, men det er ikke nok. Som kommune skal vi forpligte os til at sørge for gode rammer for et godt børneliv, det handler blandt andet om at ansætte mere personale.

Vi mener nemlig, at det skal være trygt for forældre at aflevere deres børn i daginstitution. Der skal være tid til tid til trøst og leg, og samtidig skal vores dygtige pædagogiske personale have gode arbejdsbetingelser.

Vores børn fortjener et godt børneliv, og vi er glade for, at midlerne også kommer til at gøre en forskel for børnene lokalt hos os i Kalundborg.

Af Rasmus Horn Langhoff, folketingsmedlem for Socialdemokratiet & Tina Beck-Nilsson, Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Kalundborg

Del