Tanker efter vælgermødet i Røsnæs Forsamlingshus

Tanker efter vælgermødet i Røsnæs Forsamlingshus

Læserbrev: Tanker efter vælgermødet i Røsnæs Forsamlingshus.

På et velbesøgt vælgermøde imod Kattegatforbindelsen agiterede Niels Erik Danielsen kraftigt IMOD etablering af en Kattegatforbindelse. Som begrundelse for at have skiftet mening om forbindelsen forklarede han, at han var blevet mere ”vidende”, ikke nødvendigvis klogere!

Han fortalte bl.a. at hvis Kattegatforbindelsen alligevel blev besluttet, ville etableringen gøre det umuligt at nå Folketingets beslutning om reduktion af CO2 udledningen, idet etablering af forbindelsen ville udlede 4 mio. tons CO2.

NED kom ikke ind på, at såfremt der ikke bliver vedtaget en Kattegatforbindelse, vil trafiktætheden over Fyn og de forbindende broer nødvendiggøre byggeri af en Storebæltsbro nr. 2, en 3.die Lillebæltsbro samt yderligere en bro over Vejlefjord. Hertil kommer massive udvidelser af motorvejsnettet over Fyn og i trekantsområdet – det meste skattefinansieret – og disse byggeriet vil såmænd nok udlede ligeså meget CO2 som en Kattegatforbindelse.

NED fortalte endvidere, at ”tallene” viste, at halvdelen af den trafik der er mellem landsdelene var ”unødvendige” private rejser – familiebesøg o.l.  Jeg véd ikke, om han mente, at trafiktætheden skulle løses ved at begrænse den private trafik? I gamle dage skulle man have tilladelse fra præsterne hvis man ville rejse fra sit sogn. Måske NED mener at man hos den lokale Enhedslisterepræsentant skal have tilladelse til at tage på familiebesøg i Jylland?

Med venlig hilsen

Svend Olesen

Agerhønevej 9

4400 Kalundborg  

Del