Tak for sparket, Anna von Lowzow

Tak for sparket, Anna von Lowzow

Læserbrev: Tak for sparket, Anna von Lowzow

Hvor er det befriende, at der stadig findes mennesker, der tør udtrykke deres holdninger og meninger på en sådan måde, at det er til at forstå. Jeg vælger at tolke Anna von Lowzow (AVL) ord med et gammelt mundheld “overdrivelse fremmer forståelsen”. Derfor tak til AVL for at sætte ord på hendes oplevelser så det er til at forstå. 

Jeg er meget enig i AVL’s kritik. Byen og kulturen i Kalundborg har brug for førstehjælp. 

Det er måske ikke helt så mærkeligt, at det er gået, som det er.

Graver man lidt i fortiden, helt præcis tilbage til november 2013, da kunne man læse på dr.dk, at Kalundborg Kommune er blandt de kommuner, der bruger færrest penge på kultur. 

Martin Dam udtalte dengang: “Jeg skal ikke udødeliggøres i en eller anden skulptur eller et andet stort kulturhus. Jeg synes, det er dejligt, når vi har private og foreninger med indover, der er med til at skabe kulturen - det er jeg godt tilfreds med”.

DR beskriver i artiklen fra 2013, at ”kommunen satser på at borgerne selv løser opgaven. At det er en gennemtænkt strategi fra kommunes side”. 

Desværre er kræfterne ved at slippe op flere steder og det er blevet svært at skaffe de nødvendige frivillige, der skal til for at løfte de mange gode intentioner. 

Igennem den senest uge har man kunnet læse - en til tider - hård kritik af AVL’s kronik i Berlingske, om den er velbegrundet, det vil jeg ikke være dommer over. 

Jeg noterer mig, at hvis det er AVL oplevelse, så bør vi anerkende den og bruge tiden på at kigge indad og reflektere over budskabet. Kan Kalundborg løfte byudviklingen i en bedre og mere grøn retning? 

Hvad angår kulturen, så vil Socialdemokratiet i Kalundborg gerne stille et konkret forslag. Der nedsættes et Kulturråd med repræsentanter fra ungdommen, erhvervslivet, borgere, kulturpersonligheder og det politiske niveau, hvor dagsordenen for Kulturrådet spænder vidt. Det vil dog være op til den siddende kommunalbestyrelse at sætte rammerne for et Kulturråd.

Lad os samle kræfterne og i fællesskab at løfte kulturen, byen og kommunen i sin helhed.   

Socialdemokratiet i Kalundborg 

V/ formand 

Lars Kuhre Mortensen

Del