Tak for godt arbejde til alle.

Læserbrev

Tak for godt arbejde til alle

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har besluttet at honorerer kommunens ansatte ekstraordinære indsats med en erkendtlighed på 200 kr. pr. ansat. En god og fornuftig beslutning. Ikke nær nok, men trods alt en tilkendegivelse. Man bør være fuld af beundring og taknemmelighed over for de ansatte i kommunen, der gennem alt for lang tid, for manges vedkommende, har været en brik i det politiske flertals spil om at lave alt ”Smartere” (billigere). Vi i Demokratisk Fællesliste har dyb respekt over for det store arbejde, der bliver ydet på trods af skrabede budgetter og mangelfulde bevillinger. Hertil skal så lægges den store opgave, der ligger I at forholde sig til den aktuelle pandemi. Respekt!

Demokratisk Fællesliste mener at Kommunen i høj grad også skylder de mange frivillige og ulønnede, en stor tak. De der påtager sig et arbejde eller en opgave i kommunalt regi, bør ligeledes anerkendes for deres arbejde. Af ideologiske årsager har det politiske flertal tilskyndet borgerne til at yde et frivilligt stykke arbejde på flere planer i kommunen. Dette er der for så vidt intet galt med. De mange frivillige og ulønnede skal blot ikke glemmes når der, med god grund, roses for et godt udført arbejde. Kommunen skylder de frivillige og ulønnede at anerkende deres store arbejde i en svær tid. Vist er det frivilligt, men arbejdet skal ikke tages for givet og bør også honoreres på passende vis.

Allan Orris

Demokratisk Fællesliste

Granlyvej 15

4593 Eskebjerg

Del