Tættere på elever og lokalsamfund

Nu vil skolen komme endnu tættere på elever, forældre og lokalsamfundet.

Tættere på elever og lokalsamfund
Sidste skoleår gennemgik Rørby Skole indledningen til en stor forandring, som af flere politikere og embedsmænd er blevet omtalt som ”Rørbymodellen”.

kontakt@tv-kalundborg.dk

I skoleåret 2021/2022 gik Rørby Skole i luften med en helt ny undervisnings-model. Nu vil skolen komme endnu tættere på elever, forældre og lokalsamfundet, meddeler Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse fredag morgen.

Skolen har blandt andet planer om, at samle byens borgere til et større fællesarrangement. Sidste skoleår gennemgik Rørby Skole indledningen til en stor forandring, som af flere politikere og embedsmænd er blevet omtalt som ”Rørbymodellen”. Målet var dels at skabe større trivsel og dels at løfte elevernes faglige niveau. Det resulterede i, at skolen begyndte at undervise i hold frem for i klasser.

”Vi blev nysgerrige på, hvad sådan en landsbyskole egentlig kunne, og vi satte os for at efterprøve det. Sammen fandt vores ledelse og personale på en vision og en model, der skulle afprøves i skoleårets sidste måneder,” fortæller skoleleder på Rørby Skole, Tina Baunbæk Joensen.

Visionen var, at lærerne skulle have bedre muligheder for at tilrettelægge undervisning sammen, og at der, i udvalgte lektioner, skulle være mulighed for at være to lærere i lokalet. Derudover var der også fokus på, at skabe en større fællesskabsfølelse mellem alle på skolen, og at alle elever skulle føle sig hørt, set og værdsat.

Gode resultater

På trods af, at skoleåret lige er begyndt, kan Rørby Skole allerede mærke store fremskridt.

”Der er en tydelig vej frem, Rørbymodellen lever i bedste velgående, og skolen er ovenikøbet parat til endnu mere af det gode. Allerede nu er der en helt integreret udeskole for indskolingseleverne og åben skole for mellemtrins-eleverne, hvor de hver torsdag tager ud i samfundet for at træne, opleve og lære nyt. Der er fællesamling hver morgen, hvor alles idéer kan vendes, og så er der også 10 ugers projektorienteret undervisning om året. Alt i alt har vi fået et langt større overskud til at se fremad og udvikle videre.”

Rørby Skole ligger i det, man kalder en landsbyordning. Det betyder, at skole og børnehave har tæt samarbejde med en fælles ledelse. Dette samarbejde skal udbygges med en endnu mere tryg og glidende overgang mellem børnehave og skole. Børnehaven ligger lige ved siden af skolen, og der er gode muligheder for at inddrage de ældste børnehavebørn og deres forældre i skolens aktiviteter. Men ordet ’landsbymodellen’ lægger også op til flere positive tiltag.

”Vi ser gerne, at skolen og lokalsamfundet smelter sammen til en enhed afhængig af hinanden. Det er faktisk også allerede i gang. Idrætsforeningerne holder en fantastisk dag for skolens elever, der bygges udefaciliteter, som kan benyttes af både skolen og byens borgere,” fortæller Tina Baunbæk Joensen.

Skolelederen fortæller endvidere, at skolen har planlagt en festlig indvielse af byens og skolens fælles shelterplads, petanquebane og overdækkede terrasse, som har til formål at samle skole og lokalsamfund endnu mere.

Del