Tæt lokalt samarbejde

Formålet er at styrke interaktionen mellem grundskoler og ungdomsuddannelserne lokalt i Kalundborg Kommune gennem en mere nuanceret uddannelsesforståelse af hinandens områder.

Tæt lokalt samarbejde
Uddannelseschef på Processkolen, Leif Dam Pedersen, præsenterede skolens uddannelser og ikke mindst deres spændende teknologi- og procesfaciliteter. Privatfoto

Medarbejdere fra Gørlev skole besøgte onsdag eftermiddag Allikelund Gymnasium og Processkolen i et initiativ ledet af afdelingsleder på Gørlev skole Jørgen Kjær Jensen.

Formålet med besøget var at styrke interaktionen mellem grundskoler og ungdomsuddannelserne lokalt i Kalundborg Kommune gennem en mere nuanceret uddannelsesforståelse af hinandens områder samt at styrke folkeskolelærernes indsigt i de lokale uddannelsesmuligheder.

En varm velkomst

De næsten 30 ansatte fra Gørlev skole blev modtaget med en imødekommende velkomst af de engagerede ansatte og elever fra Allikelund Gymnasium. "Her arbejder vi med læring, fællesskab og plads til den enkelte," indledte rektor Karen Marie Christensen. Hun har været rektor gennem de sidste fem skoleår, hvor hun blandt andet har haft et målrettet fokus på øget trivsel, vækst og samarbejde.

Læring og fællesskab går hånd i hånd

Under besøget fik Gørlevs medarbejdere et indgående kendskab til de forskellige uddannelsesmuligheder, som Allikelund Gymnasium tilbyder. Elevernes fortællinger om de to gymnasieuddannelser HHX og HTX, 10. klasse også kaldet K10 samt erhvervsuddannelserne på business, bar alle præg af en stor glæde ved både det faglige og det sociale fællesskab. Emma XX, en af de aktive medlemmer af elevrådet og tidligere NEG-bestyrelsesmedlem fortalte endvidere om den høje elevmedindflydelse, hun oplever at de unge har på uddannelserne.  

Fælles for alle fortællinger var, at fokus ligger på, hvordan læring og fællesskab går hånd i hånd og at dette både gælder elever og medarbejdere.

NEG’s rolle og udbud

Malene Grandjean, vicedirektør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG) som både Allikelund Gymnasium og Processkolen er en del af, præsenterede de mange uddannelsesmuligheder, som NEG tilbyder på tværs af Kalundborg, Odsherred, og Holbæk kommuner: ”Vi har uddannelsesudbud syv steder fordelt i de tre kommuner og der er knapt 400 ansatte og ca. 3000 årselever. Vi har gennem de sidste seks år oplevet en imponerende tilgang til vores uddannelser, og der er ingen tvivl om, at et attraktivt uddannelsesmiljø kun kan skabes i fællesskab,” understreger Malene Grandjean, der fortæller, at der i 2016 var 1704 årselever samlet set på de forskellige afdelinger.

De ansatte fra Gørlev skole blev også introduceret til en række tilbud, som de kunne drage fordel af, herunder bestilling af elevambassadører, bookning af en businessdag og muligheden for at deltage i matematikkurser.

I skal opleve det i virkeligheden

Besøget fortsatte på Processkolen, hvor uddannelseschef Leif Dam Pedersen præsenterede skolens uddannelser og ikke mindst deres spændende teknologi- og procesfaciliteter. “Tæt interaktion med grundskolerne er helt afgørende,” pointerede Leif, der ud over det tætte samarbejde med grundskoler også har et tæt samarbejde med byens store industrivirksomheder. Han forsikrede medarbejderne fra Gørlev skole om, at hans oplæg ville være kort for de skulle opleve det i virkeligheden: “Det er lidt sjovere at se det hele i virkeligheden – Sådan får man en bedre fornemmelse af vores uddannelser,” slog uddannelseschef Leif Dam Pedersen fast. 

Uddannelsesleder på Processkolen Betina Kaae Rasmussen var også en del af arrangementet og hun understreger, hvorledes de har udpræget fokus på praksislæring: “ Vi går op i, at eleverne oplever en sammenhæng mellem almenfagene og deres værkstedsfag, og vi arbejder målrettet med, at vores elever oplever succes med at være en del af et praksisfællesskab præcis som det gør sig gældende, når de bliver en del af en arbejdsplads”, fortæller Betina. 

På rundturen på Processkolen fik medarbejderne fra Gørlev skole et indblik i en række anderledes fagfaciliteter, herunder proceshal, robotter og en række teknologiudstyr. 

Gennem de sidste år er der kommet flere elever til de fleste af uddannelserne på Processkolen og Allikelund Gymnasium. Særligt på Business og på Procesoperatør har de oplevet en kæmpe vækst i antal på uddannelserne. Samlet har Allikelund Gymnasium og Processkolen ca. 450 årselever, og de har en forventning om at runde 600 elever inden for få år.

Del