"Ta' nu ansvaret Mette"

"Ta' nu ansvaret Mette"

Læserbrev: "Ta' nu ansvaret Mette"

I mit arbejdsliv ved Toldvæsenet, senere Told/Skat og senest Skat har jeg set mange love, som sluttede med: ”Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland”.

Jeg har aldrig set en lov der slutter med: ”Denne lov gælder ikke for Statsministeren”

Når jeg i mit arbejde konstaterede, at personer eller virksomheder havde overtrådt forskellige love – oftest skatte- og afgiftslove – var det ofte de pågældendes forklaring/undskyldning: ”Det vidste jeg ikke”, og her fik de så at vide, at ukendskab til loven fritager ikke for ansvar.

Det har mig bekendt været gældende altid og derfor virker det underligt når Statsministeren og andre beslutningstagere klart og tydeligt siger: ”Vi vidste ikke at beslutningen om aflivning af alle mink var ulovlig efter Grundloven,” – og derfor ikke mener at have ansvar for det…

For mig at se er det klart Statsministerens ansvar, og det var da også hende der på pressemødet klart sagde: ”Alle mink – også avlsdyrene – skal aflives”  Selv om Justitsministeren efterfølgende meget svævende har forsøgt at fortælle, at det slet ikke var en ordre hun gav men bare en ”henstilling” eller ”opfordring”, så er det da helt entydigt Statsministerens ansvar.

Svend Olesen, Agerhønevej 9, 4400 Kalundborg

Del