Sygefraværet i Kalundborg Kommune er steget

Sygefraværet i Kalundborg Kommune er steget markant de senere år. Denne udvikling ses også i de omkringliggende kommuner, men Kalundborg Kommune oplever imidlertid en større stigning.

Sygefraværet i Kalundborg Kommune er steget
Modelfoto: Colourbox.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Sygefraværet i Kalundborg Kommune er steget de sidste par år. Derfor skal Hovedudvalget på kommunen nu drøfte, hvilke initiativer der kan igangsættes i 2023, for at reducere sygefraværet.

Sygefraværet i Kalundborg Kommune er steget markant de senere år. Denne udvikling ses også i de omkringliggende kommuner, men Kalundborg Kommune oplever imidlertid en større stigning. HR og Personale i Kalundborg Kommune har derfor udarbejdet en oversigt over indsatserne, der blev igangsat i 2016, samt et forslag til indsatser, der kan igangsættes i 2023. Kalundborg Kommune har arbejdet med at reducere sygefraværet ad flere omgange og særligt efter indsatsen i 2016 skete der et fald i fraværet.

I 2016 blev projekt ”Social Kapital – Mindre Fravær” startet op i forbindelse med det høje fravær i kommunen. Projektet bestod af en række forskellige indsatser. Indsatsen i 2023 foreslås ligesom indsatsen i 2016 at gå på flere ben, så der bliver fokus på data, ledelse og trivsel generelt. Målet med at reducere sygefraværet skal være at sikre, at der er flere medarbejdere på arbejde til at løse kerneopgaven samt understøtte arbejdet med at sikre, at der er attraktive arbejdspladser.

”Det er sådan set at gå tilbage, og trække på alle de gode erfaringer fra 2016 projektet. Vi bygger videre på det, og øger indsatsen på en række andre områder, fx skal vi se mere på data bag langtidssygefravær. Derudover skal vi også arbejde med niveau 3 ledere. Siden 2016 er der nemlig sket det, at vi har fået flere niveau 3 ledere med personaleansvar i hverdagen, og vi skal have en snak med dem om, hvorvidt de føler sig nok klædt på til det ansvar. Endelig kan vi se, at noget af det, der løber lidt nu, er langtidssygefravær. Det virker altså lidt anderledes end, hvad vi så i 2016,” fortæller Jan Lysgaard Thomsen, der er kommunaldirektør i Kalundborg Kommune.

Del