Svendborg-model til Kalundborg

"Det er ikke sikkert, at vi skal lave copy paste af Svendborg modellen, men fx tage de elementer, vi kan bruge, og så lave en Kalundborg model."

Svendborg-model til Kalundborg
Svendborgprojektet er på dagsordenen den 30. januar hos Ældre- og Sundhedsudvalget. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Efter et dialogmøde den 9. januar mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, besluttede sidstnævnte, at udvalget, på deres udvalgsmøde, den 30. januar, skal orienteres om Svendborgprojektet, der er en bevægelsesindsats i folkeskolen med mange veldokumenterede effekter, både sundhedsmæssigt og indlæringsmæssigt.

Svendborgprojektet er således på dagsordenen den 30. januar, når Ældre- og Sundhedsudvalget holder udvalgsmøde. Det skal drøftes, hvorvidt man kan bruge Svendborgprojektet i Kalundborg.

Danmarks største idrætsskoleprojekt

Svendborgprojektet begyndte i 2008, og er Danmarks største idrætsskoleprojekt. Seks skoler blev idrætsskoler, og børnene på disse skoler blev sammenlignet med børnene på seks skoler, der til en start ikke blev idrætsskoler (kontrolskoler). Indsatsen på idrætsskolerne bestod i, at alle elever i 0.-6. klasse modtog seks timers idrætsundervisning om ugen (de havde i forvejen to timer, så det var fire timer ekstra). Idrætslærere og pædagoger blev efteruddannet i Aldersrelateret Træningskoncept (ATK). De seks idrætstimer skulle fordeles over tre dage, og fire af de seks idrætstimer skulle være ud fra den aldersrelaterede træning. Eleverne skulle have pulsen op minimum 20 min. ad gangen. De lokale foreninger, klubber og forbund indgik som en del af undervisningen, så vidt det var muligt.

”Vi havde jo dialogmøde Med Børn- og Familie, hvor vi talte om børns trivsel i skolen, og vi kan jo konstatere, at vi har nogle udfordringer. Det kommer selvfølgelig ikke bag på os, da det har været sådan en del år, desværre. Vi ligger jo skidt i statistikken. Vi har en hel del unge og børn, der vejer for meget, og det skyldes nok både forkert kost og for lidt motion. Og sundhed og det faglige hænger i høj grad sammen. På dialogmødet havde vi også besøg af Jimmy Sørensen, der er skoleleder på Hvidebæk Skole, og vi lyttede til hans input omkring, hvilke tiltag de gør på Hvidebæk Skole omkring sundhed. Der var en, der snakkede om Svendborg modellen, og flere kendte lidt til den, og vi blev derefter enige om at tage den på dagsordenen til næste udvalgsmøde," fortæller Peter Jacobsen (DF), der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

De væsentligste resultater fra projektet var bl.a., at børnene fra idrætsskolerne kom i bedre fysik form, blev stærkere, fik bedre koordination og balance. De havde lavere risiko for at udvikle type II diabetes, hjertekarsygdomme og rygproblemer. Derudover var børnene mere konstante i deres idrætsdeltagelse i fritiden. Andelen af overvægtige faldt på idrætsskolerne (fra 14 % til 11 %), mens den steg på kontrolskolerne (fra 14 % til 16 %). De børn der havde mest brug for et løft, rent sundhedsmæssigt, var i øvrigt også dem, der havde størst gavn af den ekstra idræt.

Mere ro og koncentration i timerne

Idrætsskolerne erfarede også, at der var mere koncentration i fagene, mere ro i timerne og færre konflikter i skolegården. Indførelse af de ekstra timers idræt, sammen med meningsfuld fysisk aktivitet i timerne, øgede børnenes læring med 68 %. Yderligere fik skolerne og foreningerne bedre samarbejdsrelationer, og foreningerne fik flere medlemmer.

Der er ved andre studier vist ingen effekt ved indførelse af fire timers idrætsundervisning (to ekstra). Årsagerne til, at indsatsen var så effektfuld var mængden af idrætstimer - seks timer samt indholdet i idrætstimerne, altså den aldersrelaterede træning.

Svendborgprojektet i Kalundborgkontekst

Projektet kan skaleres og tilpasses de enkelte skoler, hvis det implementeres i Kalundborg Kommune. Det kan fx være i forhold til målgruppens størrelse og antallet af medarbejdere, der skal have kompetenceudvikling.

"Det er ikke sikkert, at vi skal lave copy paste af Svendborg modellen, men fx tage de elementer, vi kan bruge, og så lave en Kalundborg model,” fortæller Peter Jacobsen.

Stort potentiale for at fremme sundhed

Med Kalundborg Kommunes sundhedsprofil er der et stort potentiale for at fremme sundheden, samt reducere uligheden i sundheden blandt børn og unge i Kalundborg Kommune ved indførelse af de seks timers idræt. Eksempelvis er en femtedel af børnene i kommunen overvægtige ved indskolingsundersøgelsen, og der ses en markant stigning i andelen af overvægtige børn fra 0. til 1.klasse. Mere bevægelse i skolerne kan være med til at forebygge og behandle overvægt og samtidig fremme den mentale sundhed blandt børn og unge. Med bevægelsesindsatser i skolerne nås alle børn, også dem fra sårbare familier.

Del