Svar på : Skovrejsning ved Sæby

Svar på : Skovrejsning ved Sæby

Svar på Læserbrev i Tv Kalundborg, fra Danmarks Naturfredningsforening

Læserbrev: Skovrejsning ved Sæby

Det er altid brand ærgerligt, når gode foreninger som Danmarks Naturfredningsforening udtaler sig i en sag de ikke har sat sig ind i. Det skete i læserbrevet fra formanden for Danmarks naturfrednings forening, med overskriften Ja tak til ny skov i Sæby.

Kort fortalt er hendes læserbrev i direkte modstrid med hendes forenings egen formåls §.

Jeg taler selvfølgelig om Danmarks Naturfredningsforenings formål om at skabe gode naturoplevelser, at beskytte og kærre sig om den Danske natur, og at Danmarks Naturfredningsforening skal arbejde for at

Citat: Foreningen arbejder for, at den natur-, miljø og klimarelaterede lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at reglerne håndhæves og administreres konsekvent.

Skovrejsningsn ved Sæby gør intet af dette. Af læserbrevet fremgår indirekte at vi, Sæby Hallenslev beboerforening, er imod skoven. Det er også forkert. Vi er imod placeringen, fordi den begrænser og ikke er hvad den giver sig ud for. Danmarks naturfredningsforening burde stå ved vores side, og hjælpe med mere naturoplevelse, bedre adgang, undgå rovdrift og Unesco beskyttelsen af det natura 2000 område, der ligger mindre end 150 meter fra den nye skov. Fordi:

En klimaskov er en intenst dyrket gran skov, til skov drift. Dens formål er at lave hurtigt voksende træ, og få det fældet og lave byggematerialer. En klima skov hugges ned til rode hvert 20 til 25 år. En klimaskov er ikke en bøgeskov med gamle løvfældende træer. En klimaskov er ultra tæt beplantet, indhegnet og beskyttet for offentligheden. En klimaskov er en intensivt dyrket skov.

Byrådet skal ikke beslutte en skov til gode naturoplevelser. Kun en indhegnet granskov. Et par stier og flytning af 2 kloakledninger. Resten, randbeplantning, schelters, bålhytter, legeredskaber, etc. etc. Altså er ikke en del af beslutningsforslaget.

Ikke just den naturoplevelse som formanden skriver i hendes ellers udmærkede læserbrev. Projektet er en hån mod vores gode intentioner om mere hjemmehørende natur, med bedre adgang og til glæde for flere. Og det viser formandens manglende kendskab til projektet. Og det er i direkte modstrid med hendes egen forenings formåls §.

Jeg vil derfor herigennem gerne invitere formanden ud til Sæby, så kan vi gennemgå materialet og hun kan ved selvsyn se hvor langt projektet er fra hendes ellers gode vision.

Lasse Jensen

Formand for Sæby Hallenslev beboerforening

Del