Svar på Damms udtalelse i avisen

Svar på Damms udtalelse i avisen

Læserbrev: Svar på Damms udtalelse i avisen

I dagspressen den 24. september kan man til min undren læse, at det absolut ikke behager borgmester Damm, at der stadig findes en opposition i kommunalbestyrelsen. Vi (SF, Enhedslisten og Demokratisk Fællesliste) tillader os at være uenige med borgmesteren i prioriteringen af borgernes penge i det kommende års budget, og det er selvfølgelig ikke behageligt for en borgmester, som er forvænt med altid at få ret med sit flertal.
Det er vel en oppositions ret og pligt til at være uenige med det blå flertal uden at blive beskyldt for at være uansvarlige og at smide grus i maskineriet, når vi tillader at ytre os. Det er efter min mening pinligt, at  Damm fremsætter sådanne mishagsytringer i offentligheden. Man mærker jo tydeligt, at han politisk er oplært i Gørlev kommunalbestyrelse, hvor Venstre alene havde flertallet.
Vi i Demokratisk Fællesliste kalder det for demokrati, at vi sammen med de to andre partier ønsker en ny ledelse i Kalundborg Kommune med en bredere menneskelig tilgang til de bløde områder som bl.a. folkeskolen og børnehaver.
Vi mener også, demokratiet bør afspejle borgernes deltagelse i beslutningsprocessen og ikke kun blive henvist til få høringsprocesser som eks. det katastrofale byggeri i Klosterparken i Kalundborg. Det gør åbenbart ondt på visse politikere at lytte lidt mere til folkets røst og lejlighedsvis følge borgernes ønske, og ikke kun hvert 4. år. Lige nu lægges der op til kommunevalg, hvor politikerne er ved at falde over deres egne fødder af løfter og selvros for at kunne bibeholde taburetten.
Jeg giver lærerforeningsformanden ret i, at det er noget af en tilsnigelse, at kalde det et løft af folkeskolen ved ikke at fjerne inklusionsmidlerne. Jeg kalder det for manipulation, når man ved, at folkeskolerne i kommune kører på de økonomiske pumper med ringe karaktergennemsnit til følge. 
Gert Larsen
Demokratisk Fællesliste

Del