Styrk Folkeskolen

Styrk Folkeskolen

Læserbrev: Styrk Folkeskolen

På seneste afholdte møde i kommunalbestyrelsen var der to sager om støtte til servicering af industrien i Kalundborg. Effektiviseringspuljen blev nedlagt og ca. 8,5 mio. kr. blev overført til løsning af anlægs- og myndighedsopgaver. 31,5 mio. kr. fra kassen blev bevilget til en stamvej til bl.a. en ny erhvervsvirksomhed øst for Rendsborgparken.

På samme møde var der også en orienteringssag om at Kirke Helsinge Skole er i tilsyn, dette sker på baggrund af et fald i trivselsmålingerne, samt at de igangværende indsatser ikke er gode nok. Samtidig er Gørlev Skole og Hvidebækskolen fortsat i tilsyn.

Borgmesteren understregede flere gange, at sagen om Kirke Helsinge skole var en orienteringssag og underforstået, så skulle der ikke diskuteres videre.

Men til de betrængte skoler var der ikke overførsel af midler fra en pulje til mere bemanding ej heller penge fra kassen til forbedring af lokalerne.

Den gevinst kommunen får ved den industrielle udvikling og selskabsskat må vi ikke bruge grundet budgetloven, men der er tilsyneladende heller ingen vilje i ledelsen af kommunen til at styrke Folkeskolen.

Hvilket har en negativ effekt på det ønske vi alle har om at tiltrække flere borgere til kommunen.

Niels Erik Danielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten

Del