Styrelse er stærkt bekymret for skolens bæredygtighed og læringsmiljø

Det er styrelsens vurdering, at der generelt ikke er tegn på forbedringer af skolens kvalitet. Styrelsen er herudover stærkt bekymret for skolens bæredygtighed og læringsmiljø på sigt, både i de enkelte årgange og for skolen som helhed.

Styrelse er stærkt bekymret for skolens bæredygtighed og læringsmiljø
STUK er fortsat bekymrede for Gørlev Skole. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune har modtaget flere henvendelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om resultatet af styrelsens årlige kvalitetsscreening og styrelsens beslutning om udtag af skoler til kvalitetstilsyn. Det er STUKs vurdering, at Hvidebækskolen og Gørlev Skole skal fortsætte i det planlagte 3-årige tilsyn, Svebølle Skole udtages til et nyt tilsyn, og tilsynet på Kirke Helsinge Skole afsluttes. Men særligt Gørlev Skole er STUK bekymret for.

Når Børn- og Familieudvalget den 10. april skal afholde udvalgsmøde, omhandler et af punkterne, at Kalundborg Kommune har modtaget henvendelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om resultatet af styrelsens årlige kvalitetsscreening og styrelsens beslutning om udtag af skoler til kvalitetstilsyn. Det er STUKs vurdering, at Gørlev Skole og Hvidebækskolen skal fortsætte i det planlagte 3-årige tilsyn, Svebølle Skole udtages til nyt tilsyn, og tilsynet på Kirke Helsinge Skole afsluttes. Særligt Gørlev Skole giver STUK anledning til bekymring.

Ingen tegn på forbedringer på Gørlev Skole

Gørlev Skole har også været i tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i en årrække og blev ligeledes i oktober 2021 pålagt at udarbejde en treårig handlingsplan. I henvendelsen fra STUK den 12. marts 2024 vurderer styrelsen, at Gørlev Skoles resultater er stærkt bekymrende. Det er styrelsens vurdering, at der generelt ikke er tegn på forbedringer af skolens kvalitet. Styrelsen er herudover stærkt bekymret for skolens bæredygtighed og læringsmiljø på sigt, både i de enkelte årgange og for skolen som helhed. Det begrundes i skolens alvorlige og vedvarende lave resultater.

Formand for Børn- og Familieudvalget, Henriette Ergemann (Frit Borgerligt Fællesskab) fortæller, at det er en proces ligesom, at der er kommet ny skoleleder til for ikke så længe siden.

“Det er en proces, og derudover er der skiftet skoleder på Gørlev Skole. Den tidligere skoleder var ydermere sygemeldt og i nogle. Måneder inden, at den nye skoleleder kom til, så der skal lige være en chance for at sætte sig ind i tingene. Men vi, i udvalget, er selvfølgelig opmærksomme på det. Gørlev Skole slog ud på eksamensresultater i sommer, og det vidste skolen godt. De vidste, at nogle få elever ikke ville bestå, men hvorfor er det så vigtigt, at de skulle tvinges til eksamen? De er faktisk kommet godt videre i livet, og har fået læreplads i dag. Generelt måler og vejer vi på alt for meget. STUK kommer i øvrigt heller ikke med konstruktive hjælperedskaber på, hvordan vi kommer ud af det, når en skole kommer i tilsyn,” siger hun.

Hvidebæk Skole på vej i den rigtige retning

Hvidebækskolen har været i tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i en årrække og blev i oktober 2021 pålagt at udarbejde en treårig handlingsplan. I en henvendelse til Kalundborg Kommune d. 12. marts 2024 vurderer styrelsen at skolens resultater er på vej i den rigtige retning og at der, på de fleste centrale parametre, er en positiv udvikling. Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at fortsætte tilsynssagen og handlingsplanen, så der kan konstateres en varig fremgang i skolens resultater.

Én skole ud af tilsyn, en anden kommer i tilsyn

Svebølle Skole er i henvendelse fra STUK d. 15. marts 2024 blevet udtaget til tilsyn. Det er styrelsens vurdering at Svebølle Skole skiller sig ud på resultater fra den obligatoriske nationale trivselsmåling. Herudover har styrelsen noteret at skolen har et højt elevfravær i skoleåret 2022/23 på 10,20 pct. for alle skolens elever. Derudover har 34,71 pct. af skolens elever i skoleåret 2022/23 mindst 10 pct. elevfravær.

“Jeg synes, at det nogle gange er på et lidt tynd grundlag, at STUK sætter skoler i tilsyn. Det er ikke altid helt konstruktivt og fair. Svebølle Skole er gået frem på trivselsmåling siden henvendelsen,” siger Henriette Ergemann.

Kirke Helsinge Skole er netop kommet ud af tilsyn. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har d. 14. marts 2024 meddelt Kalundborg Kommune, at styrelsens gennemgang af data for det seneste skoleår og de foregående to år viser, at Kirke Helsinge ikke længere skiller sig ud på kvalitetstilsynets indikatorer.

Del