”Studiebyen” – et respektløst misfoster.

Læserbrev: ”Studiebyen” – et respektløst misfoster.

Jeg vil godt bakke op om de læserbreve, der giver udtryk for stor frustration og vrede over de planer om bebyggelsen af Klosterparken, som borgmesteren præsenterede på et borgermøde.

Endnu en grøn oase skal plastres til.

Men der er grund til også at pege på andre helt uacceptable ideer i de fremlagte forslag.

Det gælder især den såkaldte ”studieby”. (se tegning)

Jeg har meget svært ved at forstå at en seriøs arkitekt og et seriøst selsakb som AP Ejendomme kan fremsætte dette forslag.

Konsekvensen af den foreslåede bebyggelse er, at man fuldstændig fjerne centrale spor af byens middelalderlige grundplan. Man mister muligheden for at få et klart billede af  den gamle bys omrids. Markeringen af den gamle bymur fjernes helt. Ruinerne – Folen – gemmes bort fra offentligheden og så at sige privatiseres til fordel for beboerne i de nye huse.

I det hele taget er planen om ”studiebyen” en voldsom sammenklumpning af bygninger på et meget lille areal. Prøv at se området med tegningen i hånden.

Byfortætningen vil desuden skabe et meget stort behov for parkeringspladser som der ikke er taget højde for i planerne

Men – mest utroligt – hvordan kan en seriøs arkitekt og et seriøst firma tro at de får lov til at bygge ovenpå ruinerne og resterne af den gamle bymur??

Jeg synes det fremsatte forslag fuldstændig mangler  respekt for byens historie. Vi har i det middelalderlige rester i Kalundborg noget som burde fremhæves iog ikke gemmes væk som foreslået af arkitekten Vibeke Willems.

Lad os få fjernet disse elemnter fra planen og seriøst diskutere hvordan vi kan fremhæve Kalundborgs middelalderlige skatte.

Kaj Buch Jensen

Bakkehaven 21

Del