Stramninger i Nyvangskirkens regnskab

Stramninger i Nyvangskirkens regnskab

Læserbrev: Stramninger i Nyvangskirkens regnskab

Når det i Nordvestnyt torsdag den 28. juli fremhæves, at det midlertidige menighedsråd som en af sine opgaver er blevet bedt om at finde besparelser i Nyvang sogns kirkekasse, fordi der er brugt for mange penge til forskellige ting, der til dels ikke var budgetteret penge til og dels ikke godkendt på menighedsrådsmøder, skal jeg fra det seneste menighedsråd bemærke følgende:

Den statsautoriserede revisor for kirken BDO i Roskilde har tidligere gennemgået flere års regnskaber og stillet en række krav om stramninger vedrørende kapitalbevægelserne. Vi har udarbejdet procedurer og indført dem. Forud har de været forelagt revisoren, der ikke havde bemærkninger.

Når det fremhæves, at vi ikke har haft godkendelseprocedurerne i orden må det skyldes, at det midlertidige menighedsråd og provst ikke har sat sig ordentlig ind i ændringerne.

Penge til den daglige drift udbetales ikke samlet én gang om året. Udgifter falder ikke ensartet, hvorfor der er perioder med anstrengt likviditet. For at imødegå dette skal der være en vis likvid reserve (kassebeholdning), hvilket der ikke var oparbejdet.  

Sven-Aage Berg

tidl. kasserer

Nyvangsvej 13

4400 Kalundborg                 

Del