Støtter med 400.000 kr. til spændende projekt i Havnsø

Bestyrelsen havde i alt 13 ansøgninger at vælge imellem, da den skulle udmønte en pulje på godt 2 mio. støtte-kr.

Støtter med 400.000 kr. til spændende projekt i Havnsø Væksthus Havnsø er placeret på den tidligere Paradisgården midt i Havnsø. Privatfoto

Af Jens Nielsen

Bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland kom vidt omkring, da den på årets sidste indstillingsmøde udpegede seks projekter til en samlet støtte på 2.072.388 kr. Væksthus Havnsø er blandt de projekter som har fået del i LAG-midlerne.

Bestyrelsen havde i alt 13 ansøgninger at vælge imellem, da den skulle udmønte en pulje på godt 2 mio. støtte-kr. i denne omgang.

”Det er lidt lavere end normalt, men sammenligner man de sidste tre år, ligger vi meget stabilt på årsplan med antallet af ansøgninger. Denne gang har vi så valgt en overvægt af almennyttige projekter.” udtaler formand Flemming E. Larsen, Kalundborg og fortsætter: ”I Havnsø, der er inde i en spændende udvikling, og hvor vi sidste år støttede Havnsø Fisk, støtter vi etableringen af et driftsgrundlag for det nye Væksthus Havnsø i form af tre dobbeltværelser, der kan udlejes til både turister og de fastboendes gæster.”

Væksthus Havnsø er eneste projekt i Kalundborg Kommune som får støtte i denne omgang af de attraktive LAG-midler, i alt 400.000 kr. tilfalder det spændende projekt i Havnsø.

”I Væksthus Havnsø har vi omkring 2500 kvadratmeter under tag hvor der foregår en lang række af aktiviteter for lokalbefolkningen, lige fra yoga til knallertværksted og planen er, at de 400.000 kr. fra LAG skal bruges til etablere en række værelser til udlejning, så vi er meget glade for støtten,” siger Søren Møberg-Poulsen, der er en af de meget aktive som i den grad har fået sat Havnsø på landkortet de seneste år.

Væksthus Havnsø er placeret på den tidligere Paradisgården midt i Havnsø.

Næste ansøgningsfrist er 27. januar 2022 – og der er mange penge på højkant

LAG Midt-Nordvestsjælland har sine sidste to ansøgningsrunder i 1. halvår af 2022. Ansøgningsfristerne er klar: 27. januar og 28. april. ”Til næste år skal vi uddele 6 mio. kr. i løbet af 3 måneder, så det er om at holde sig til. Derefter går der nemlig et års tid inden næste LAG-ansøgningsrunde i 2023. Vi vil bl.a. gerne se flere erhvervsprojekter. Det er nemlig noget af det unikke ved LAG-ordningen, at vi også kan støtte iværksættere og små virksomheder. Jeg vil opfordre til, at man starter i god tid og tager fat i LAG-koordinatorerne for sparring. Via hjemmesiden og Facebook vil vi også annoncere informationsmøder. Det er svært at lave en god LAG-ansøgning, hvis man starter et par dage før fristens udløb.”, slutter Flemming E. Larsen.

Del