Stort tillykke med de 96 år

Stort tillykke med de 96 år

Læserbrev: Stort tillykke med de 96 år

”Hallo! Hallo! Her er Københavns Radio, 347 meter, og Kalundborg Radio, 1153 meter”.

Siden den 29. august 1927, har radiostationen på Gisseløre i Kalundborg, spillet en uvurderlig rolle i opbygningen af det danske velfærdssamfund, i både festlige, som i sørgelige stunder. De to tårne i bunden af fjorden formidlede dansk sprog og kultur, musik, nyheder og oplysning. Ikke blot inden for landets grænser, men også til `søens folk´ og de fjernere dele af kongeriget, samt langturschauffører og dansktalende udstationeret i en lang række europæiske lande.

Med bynavnet i stationskendingen, blev Kalundborg kendt langt ud over den nordlige halvkugle, og med navnet trykt på radioapparaternes skala over europæiske stationer, mente mange i udlandet, at Kalundborg måtte være Danmarks hovedstad.

Senderen og de karakteristiske tårne blev et vartegn for byen, på linje med den femtårnede Vor Frue Kirke. Anlægget på Gisseløre kom på frimærke flere år før den femtårnede, og på Aage Rasmussens Kalundborgplakat fra 1948, danner et tårn forgrunden, med kirken, mågerne og færgen til Aarhus i baggrunden, i fortællingen om havnebyen med den store historie.

De færreste kender stationens historie. Danmarks Naturfredningsforenings protester i 1926, hvor arkitekt Poul Henningsen satte liv i debatten. Besættelsen d. 9. april 1940, hvor den var tyskernes vigtigste mål på Sjælland uden for København. Helt frem til befrielsesaftenen d. 4. maj 1945, var der fare for at tyskerne ville jævne tårnene med jorden. Og ikke mindst fortællingen om den teknologiske udvikling indenfor radiofonien i 1900-tallet, med Gisseløre og Kalundborg i centrum, som førte til at den oprindelige funkisbygning blev udvidet og nyindrettet af flere omgange.

Nu står vi i en situation, hvor der skal tages stilling til bygningernes og tårnenes fremtid.

Kan anlægget opnå anerkendelse som værdifuld national og lokal kulturarv? Et symbol på den teknologiske udvikling af den første landsdækkende radio i Danmark? Kan stedet åbnes mod omverdenen og forvandles til et kulturelt fyrtårn for Kalundborg?

Ved udpegningen af lokale industriminder i 2004, blev der fokuseret på virksomheder og industrier, der var repræsentative for egnen. Det betød, at industri relateret til landbrug fik førsteprioritet. En udpegning af det enestående stykke industrikultur som anlægget på Gisseløre repræsenterer, kom ikke på tale.

Da Folketingets kulturudvalg i 2007 aflagde beretning om planen ”By og bygning – bevaring for fremtiden”, blev der sat fokus på at få udpeget værdifulde arkitektoniske og historiske miljøer - gerne tematiske - af betydning for den danske kulturarv. En kategori anlægget på Gisseløre må siges at falde ind under.

Stationskendingen alle husker, ”Danmarks Radio. København-Kalundborg”, lød første gang i æteren i 1933 og holdt frem til starten af 1950´erne, da Danmarks Radio begyndte at sende P2 via mellembølge fra den nye mast på det yderste af Gisselørespidsen.

Niels Plaschke, journalist (dj).

Del