Stort flertal har stemt ja til ny lokalplan i Klosterparken

Stort flertal har stemt ja til ny lokalplan i Klosterparken Oprindeligt skulle der opføres otte punkthuse i Klosterparken, med den netop vedtagne lokalplan bliver der kun plads til syv punkthuse. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Et flertal i kommunalbestyrelsen har onsdag sidst på eftermiddagen stemt ja til en ny lokalplan i Klosterparken som giver AP Pension mulighed for at opføre en række punkthuse med lejligheder.

Den nye lokalplan for Klosterparken, som nu har været i høring i 10 uger, har givet anledning til megen debat, dels de sociale medier og på det tidligere afholdte borgermøde. Bl.a. har godt 1500 borgere skrevet under på en protest mod den nye lokalplan.

Onsdagens kommunalbestyrelsesmøde gav da også anledning til en omkring 40 minutter lang debat mellem kommunalbestyrelsens medlemmer inden punktet blev sat til afstemning.

Her stemte 21 medlemmer for den nye lokalplan: Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Gunver Jensen, Hanne Olsen, Åse Due, Kristine Vesterskov Olsen og Marianne Madsen, alle Socialdemokratiet.

Imod den nye lokalplan stemte seks medlemmer: SF, Enhedslisten, Demokratisk Fællesliste og Kirsten Rask, Lars Kuhre Mortensen, Sylvester Agbedoglo fra Socialdemokratiet.

Den nu vedtagne lokalplan er blevet ændret lidt i forhold til den lokalplan som blev sendt i høring.

Der er modtaget 23 høringsvar til lokalplanen og det har fået Teknik- og Miljøudvalget til at lave en række ændringer, bl.a. bliver der kun mulighed for at bygge syv punkthuse mod oprindeligt otte.

”Vi har besluttet at der kun må bygges syv punkthuse mod oprindeligt otte punkthuse, det betyder så at der bliver noget mere luft mellem husene, og så tager vi de parkeringspladser som var tiltænkt det hus vi nu tager ud, og gør dem til offentlige parkeringspladser som kommer til at ligge ud mod Klosterparkvej. Og så kigger vi på om vi kan gøre selve parkanlægget større ved at inddrage noget af fodboldbanerne,” fortæller Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Selv om der nu kun kan bygges syv punkthuse i Klosterparken var en række politikere stadigbæk modstander af projektet.

”Jeg stemmer nej til lokalplanen da der ikke er en fuldstændig arkæologisk undersøgelse som klart fortæller hvor der kan bygges uden at bygge oven på forhistoriske minder,” sagde Kirsten Rask (S).

Gert Larsen, Demokratisk Fællesliste, mente at det er et demokratisk problem, at der ikke er taget mere hensyn til de mange høringssvar.

”Jeg synes det er beklageligt at man bygger et stort byggeri i en grøn park midt i byen,” sagde Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten, mens Thomas Malthesen Hiorth, SF, sagde, ”SF er ikke imod byudvikling, tværtimod, men der er forskellige holdninger til hvad byudvikling er, vi er imod at der bygges i et grønt område, vi mener der er masser af plads andre steder.”

Del