Stormøde om CO2-lagring i Havnsø

De mener ydermere, at Kalundborg Kommune bliver Europas CO2-skraldespand, og at politikerne ser bort fra konsekvenserne for mennesker og lokalsamfund i Vestsjælland.

Stormøde om CO2-lagring i Havnsø
Kim Ejlertsen, der sidder i bestyrelsen i miljøforeningen Ren Nekselø Bugt, formand for Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev, Rikke Volf (i midten) samt Jeanette Mylner fra bestyrelsen i samme forening, stod bag mødet om CO2 lagring i Havnsø, søndag.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Flere borgere samt Miljøforeningerne Havnsø-Føllenslev og Ren Nekselø Bugt er bekymrede over regeringens beslutning om, at der skal lagres CO2 under land i Havnsøstrukturen. Derfor afholdt de møde på Værftet i Havnsø søndag, hvor emnet blev diskuteret.

Borgerne og de to foreninger er bekymrede over regeringens beslutning om, at der skal lagres CO2 fem steder i udkantsdanmark, hvor mennesker, dyr og naturen lever. Havnsøstrukturen er et af disse områder, og utilfredsheden i lokalområdet er stor, da man udover at være bekymret for lagring af CO2 i undergrunden også er frustreret over følelsen af, at beslutningen er truffet hen over hovedet på lokalsamfundet.

De to foreninger mener bl.a., at CO2-lagring under beboelse er en skidt ide, fordi det ikke tidligere er prøvet i Danmark, og derfor er unødigt risikabelt for dem, der skal bo oven på et sådant lager. De mener tillige, at mennesker og natur påvirkes negativt, da CO2 er tungere end luft, og derfor lægger sig som en dødelig sky i lavninger. Udslip under beboelser er katastrofale, og sker udslippet i Nekselø Bugt vil CO2en påvirke Natura-2000 området med forurening, men også via de tiltag med installationer, borerigge osv., der skal til for at standse udslippet.

Vil ikke være Europas skraldespand

Foreningerne mener ydermere, at der vil være risiko for, at injektionen i undergrunden af store mængder CO2 kan medføre landhævning og dermed potentielt beskadigelse af bygninger, samt brud på den forsegling i undergrunden, der skal forhindre CO2 i at sive op fra lageret. Et CO2-lager vil derfor skabe utryghed og påvirke mange mennesker negativt, bl.a. fordi der er risiko for sprækker og jordskælv. De mener ydermere, at Kalundborg Kommune bliver Europas CO2-skraldespand, og at politikerne ser bort fra konsekvenserne for mennesker og lokalsamfund i Vestsjælland. Der påpeges endvidere, at tankvognstransport af 10 mio. ton CO2 årligt, indledningsvis vil indebære massiv kørsel af tankbiler 365 dage om året. 

Kim Ejlertsen, der sidder i bestyrelsen i Ren Nekselø Bugt, fortalte kort om de to foreningers bekymringer, og derefter var det tid til spørgsmål fra de fremmødte borgere. Rikke Volf, formand for Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev var naturligvis også til stede, ligesom Jeanette Mylner fra bestyrelsen. De svarede ligeledes på spørgsmål.

CO2 i undergrunden, men ude på havet

De to foreninger mener ikke nødvendigvis, at CO2 lagring er et problem, hvis det skal lagres i undergrunden, men de ønsker for det første ikke, at det skal være på land, ligesom de ikke ønsker, at man i Danmark importerer CO2 fra andre lande i Europa.

Skal CO2 overhovedet lagres i undergrunden, mener vi, at det bør ske i Nordsøen, hvor uheld ikke umiddelbart vil påvirke mennesker og lokalsamfund,” udtaler de sig.

Flere mente, at løsningen godt kunne være CO2 i undergrunden, men ude på havet. ”Det er dyrere, men sådan må det være,” sagde en borger, og det fik folk til at klappe. En anden borger sagde bl.a.: ”Det her bygger på så meget usikkerhed, så det vi skal fortælle er, at det vil vi ikke finde os i.” Det fik de fremmødte borgere til at klappe.

Leder efter at gå konstruktivt til værks

Et par andre borgere spurgte ind til, hvorvidt man kunne gå mere konstruktivt til værks, og få en dialog med de involverede bl.a. for at finde ud af, hvad man lokalt kan få ud af det og vigtigst, hvordan man kan gøre det trygt:

Vi kunne måske invitere folk hertil for at finde ud af, om det kan gøres på en forsvarlig måde. Nedsætte en arbejdsgruppe måske?”

Efter foredraget var det tid til at de fremmødte gik ud i arbejdsgrupper, hvor de talte om mere konkrete forslag.

Man kan læse mere detaljerede om argumenter imod CO2-lagring på foreningernes hjemmesider samt artikler, rapporter og høringssvaret til Energistyrelsen på www.miljohf.dk. og www.rennekselobugt.dk

DR filmede i øvrigt også eventen til et nyt program om klima og miljø på DR, ligesom en tysk journalist var til stede under mødet søndag i Havnsø.

Del